Prva sreda ob svečah

V Domu sv. Jožef poskušamo, ob siceršnjem upoštevanju navodil za preprečevanje širjenja COVID-19, vzpostaviti življenje, ki bo čim bolj podobno običajnemu. Prve srede, redna mesečna srečanja zaposlenih in vodstva Doma, ki se v delu povezujejo s širšo skupnostjo v priprošnji k sv. Jožefu, smo ohranili tudi v času razglasitve epidemije. Oblike so različne, od srečanj na prostem, pod arkadami atrija do posebnih pisnih vzpodbud direktorja Jožeta Planinška, tako zaposlenim, kot stanovalcem Doma. 

Svečnica in sv. Blaž sta tokratnemu kratkemu srečanju vdihnila svoj pečat. Ob prejemu blagoslova za vse, ki so bolni ali potrebni pomoči in tiste, ki to pomoč zagotavljajo, smo prižgali sveče. Zaposleni v popoldanski izmeni so jih razdelili stanovalcem v sobe. Ob njihovi svetlobi smo se lahko povezali v vsakodnevni popoldanski molitvi rožnega venca in maši, ki jo v cerkvi daruje gospod Jože in je preko televizijskega signala deljena v njihove sobe. Drugi zaposleni smo se lahko, vsak na svoj način, s svojo svečo tudi tokrat zaupali v varstvo svetega Jožefa, kot se mu tu, v Celju, priporočamo vsako prvo sredo. Letošnje leto sv. Jožefa nas bo po njegovem zgledu ljubezni, poguma in dostojanstva dela v tem še dodatno utrdilo in okrepilo. 

Deli.