4. kongres paliativne oskrbe

Nedavni 4. kongres paliativne oskrbe, ki je pod naslovom “Skupaj na pravi poti” potekal v virtualni obliki, smo s svojim prispevkom oblikovali tudi v Domu sv. Jožef. Kongresa se je udeležilo preko 220 slušateljev. Jure Levart in Irena Švab Kavčič sta na kongresu vodila delavnico s področja duhovnosti pri delu s hudo bolnimi in umirajočimi. V delavnici sta predstavila osnovne definicije in pojme ter povzela biografijo Cicely Saunders. Posebej dragocena je bila izmenjava mnenj sodelujočih ob zgodbi Davida Tasme.

Deli.