Živo na področju cerkvene glasbe

Na Jožefovem hribu nad Celjem smo vedno znova veseli različnih glasbenih dogodkov, ki potekajo  v dveh osrednjih koncertnih ciklusih in sicer v okviru »Glasba na hribu« in »Večeri v atriju«.  Poleg teh, ki so načrtovani za leto naprej, jih je pa še kar nekaj, ki so bolj priložnostne narave in jih vključujemo sproti.

Še posebej dragocene pa so nam stvari iz področja cerkvene glasbe. Osrednje mesto pri tem ima naša Orglarska šola, ki poleg rednega dela z učenci skrbi tudi za širše poglabljanje življenja cerkvene glasbe po župnijah. Tako sta se v zadnjih dneh zgodili kar dve delavnici in sicer v soboto 14. marca  »Petje psalmov«, in v soboto 11. aprila »Tečaj ljudskega petja pri bogoslužju«.  Obe sta bili lepo obiskani in zelo pozitivno sprejeti. Prvo je vodil cerkveni glasbenik  in organist ter profesor Simon Jager, drugo pa priznani organist in duhovnik ter velik delavec na področju cerkvene glasbe pri nas, gospod Tomaž Nagode.

Še vedno se premalo zavedamo, da je psalm pri bogoslužju reden odlomek božje besede v prvem delu svete maše, ki ga ne moremo zamenjevati z drugimi besedili, kar se žal dostikrat dogaja. Usposobljeni laiki pa lahko s petjem še kako obogatijo mašo, za kar ni potreben poseben trud. Odpev je lahko ljudski in ga poje vsa cerkev, ali pa zborovski, ki pa ne zahteva veliko časa za učenje, psalm pa pripravi le kantor, z njim pa ohranimo sporočilo besednega bogoslužja, kot je zamišljeno in dodamo še lep glasbeni dodatek liturgiji, ki je lahko v veselje celotnemu občestvu. Povsem enako velja za ljudsko petje, ki je pravo bogastvo pri nas na Slovenskem a mu zagotovo posvečamo premalo pozornosti, da bo lahko v polnosti živelo tudi v prihodnosti.  Po uvodnem, kratkem razmišljanju g. Jožeta Planinška, sta oba voditelja delavnic temeljito in strokovno izpeljala bogat dopoldanski program in navdušila udeležence. Delo na področju petja psalmov ima že določeno tradicijo pri nas in ga bomo tudi po tem srečanju z veseljem še utrjevali, z ljudskim petjem pa smo začeli in ga bomo po začetnem navdušenju zagotovo tudi nadaljevali. Odziv udeležencev je po navadi tisti, ki privabi nove in prepričani smo, da bo tudi po teh delavnicah enako.

V soboto, 18. aprila pa nas čaka nova delavnica, in sicer orgelska, s priznanim organistom Jonasom Herzogom iz Švice, ki jo bo imel po svojem koncertu pri nas. Zanimanje zanjo je kar veliko, saj se je prijavilo 14. udeležencev in se že veselimo dogajanja.

Miha Lokovšek,
koordinator orglarske šole

Foto: Lea Lokovšek


Deli.