Uprizoritev: “Leta nič, en dan potem”

Dom sv. Jožef

vabi na gledališko predstavo slovenskega pisatelja in Prešernovega nagrajenca

Zorka Simčiča z naslovom

‘Leta nič, en dan potem’

v izvedbi Ljubiteljskega gledališča Teharje – Celje,

ki bo

v soboto, 28. decembra 2019, ob 16. uri

v Kardinalovi dvorani.

Vstop prost – vabljeni!


BESEDA O AVTORJU IN DELU
Zorko Simčič se je rodil leta 1921 v Mariboru. Po drugi svetovni vojni je v Argentini urejal revijo Meddobje in bil med pobudniki Slovenske kulturne akcije. Njegovo prvo literarno delo je roman Prebujenje, med najpomembnejša pa sodita sodobni roman Človek na obeh straneh stene ter drama Odhojene stopinje. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi tudi nagrado Prešernovega sklada, in je redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Osrednje dogajanje pričujoče drame je postavljeno v dom dveh mladih zakoncev, Debore in Lameha, katerih odnos je ranjen in zaznamovan z nesoglasjem glede sprejetja novega življenja (aktualizacija splava). V neprijetno, tesnobno razpoloženje se vključi sveta družina, ki se na poti iz Betlehema za kratek čas ustavi v hiši ter ji prinese notranji mir in blagoslov. Ogled predstave toplo priporočamo odraščajoči mladini in vsem ostalim župljankam in župljanom.

Predstava je v repertoarju gledališča od leta 1999; do sedaj je bilo izvedenih devetindevetdeset predstav.

LJUBITELJSKO GLEDALIŠČE TEHARJE CELJE – LGTC je pričelo delovati leta 1993 po razpustitvi Amaterskega gledališča Železar Štore-Celje. Od takrat pripravlja recitale in predstavlja domače in tuje pesnike ter uprizarja dramska besedila. Nastopa po raznih krajih Slovenije in pri Slovencih v zamejstvu v Italiji in Avstriji ter na Hrvaškem. V času svojega delovanja je imelo društvo več kot sedemsto nastopov. Sodeluje s Svetovnim slovenskim kongresom, z Osrednjo knjižnico Celje, z Glasbeno šolo Celje in drugimi. Z različnimi celjskimi pevskimi zbori in zbori iz zamejstva bogati vsebino in uspešnost svojega delovanja. Umetniški vodja je Peter Simoniti.

Igrajo:
Mlada Judinja Debora                   Saraja ŠPEC
Lameh, njen mož                            Andrej HRIBERNIK
Noema, njena mati                         Ljudmila CONRADI
Marija                                                Ana KLINCOV
Jožef                                                   Lovro TACOL

Glasba                                                Peter NAPRET
Lektorica                                           Ljudmila CONRADI
Scena                                                 Žiga BEDRAČ
Tehnični vodja predstave              Dragiša DJORDJEVIĆ

Režija                                                 Peter SIMONITI

Deli.