“Nostalgični Vlado Geršak in njegov čopič”

Dom sv. Jožef Celje vabi na ogled razstave z naslovom

“Nostalgični Vlado Geršak in njegov čopič”

razstava slik, akril na platno – prodajna

 

Gospod Vlado Geršak, župljan župnije Celje-sv. Jožef in krajan, je prodoren in znan, sicer amaterski a izredno tankočuten umetniški ustvarjalec, ki preprosto, kot je tudi njegova človeška drža, s svojim ustvarjanjem nagovori vsakogar, ki se zaustavi ob njegovih slikah.

Razstava bo na ogled v avli Doma sv. Jožef, v mesecu decembru 2018 in januarju ter februarju 2019


Bistveno težišče slikarstva Vlada Geršaka je predvsem v želji po slikarskem obvladovanju principov realizma. Tako je pri večini slovenskih slikarjev, ki jim dokaj široko, trdno in zato vabljivo zaledje (in zanimanje za njihove stvaritve) nudi pomembno in bolj ali manj edino vzpodbudno oporo. Ker pa je to cilj in stremljenje mnogih slovenskih slikarjev, je konkurenca velika in zanimanje za slike s krajinskimi motivi ali cvetličnimi tihožitji ni več odvisno zgolj od stroge akademske upodobitve in odslikave modela, temveč še od drugih, mnogo težje naučljivih umetniških sestavin. Že same dimenzije realizma, ki jih lahko sledimo v slikarstvu osemsto let nazaj v preteklost, nudijo presenetljivo različna, a hkrati zelo sorodna likovna spoznanja, ki so jim skozi obdobja botrovali določeni  s časom ter tedanjimi razvojnimi dosežki povezani pogledi na umetnost. Zdaj je iz realističnih izhodišč nastajajoče slikarstvo (tako kot kiparstvo) že kar celo stoletje, tako kot vsa sodobna likovna ustvarjalnost, oprto na retrogradnji, na višjenivojskem oživljanju že ustvarjenega. V slikah Vlada Geršaka najdemo tako milino porcelanasto lazurno naslikanih rokokojskih vedut (Veduta Celja idr.), slikovitost, barvno (po) impresionistično razkrojenih krajinskih izrezov, s pogostimi motivi vode, pa vse do vznemirljivih strukturnih poudarkov na raznih, realnosti že izmikajočih prizorih iz narave. Na različne načine so upodobljeni tudi motivi s cvetjem in šopki. Iz dosedanjih trdnih slikarskih dosežkov Vlada Geršaka lahko razberemo, da se kolo njegovega osebnega razvoja še ni zaustavilo in da se sicer počasi, a zanesljivo obrača, od splošno občutenega obnavljanja vidnega sveta, k vse bolj osebni umetniški izpovedi.

 

Dr. Mirko Juteršek, univ.prof., likovni kritik

Deli.