Izpitna maša slušateljev Orglarske šole

Zadnji dan letošnjega februarja se je zvečer v cerkvi na Jožefovem hribu, odvila izpitna maša slušateljev Orglarske šole sv. Jožef. Tako se je sklenil predmet – dirigiranje in zborovodstvo, ki je eden temeljnih predmetov v izobraževanju na Orglarski šoli.

Sedmim slušateljem  je predaval prof. Tomaž Faganel. Pod vodstvom predavatelja so slušatelji zasnovali mašo, pri kateri so bili v vlogah zborovodij, organistov, pevcev in kantorjev. Študijski zbor je bil sestavljen iz slušateljev, ter pevcev in pevk treh zborov (Fantje z Jožefovega hriba in Jožefinke), ki lepšajo bogoslužje v cerkvi sv. Jožefa. Slovesni mašni deli (Gospod, usmili se, Jagnje božje, Svet – Blagoslovljen) so bili vzeti iz maše na čast sv.Katarini, skladatelja Vinka Vodopivca in zapeti v latinskem jeziku. Izpitna maša je vsebovala tudi dva speva v stilu gregorijanskega korala, to sta bila vstopni (Reminiscere) in obhajilni spev (Videns, Dominus). Slovesna maša se je pričela pod zborovodsko roko Gabrijele Grabušnik, z vstopno pesmijo Bog, pred tvojim veličastvom, orgelska spremljava Ana Rehar. Za registracijo orgel pri celotni slovesni maši je poskrbel prof. orgel  in akademski cerkveni glasbenik, Simon Jager, ki je slušatelje tudi poučil o gregorijanskem koralu. Vstopni in obhajilni spev je zazvenel pod roko kantorja Andreja Fišerja, ki je zbor vodil tudi pri obhajilni pesmi Tiho moli cerkev vsa, skladatelja Alojzija Mava. Petra Hribernik je zbor vodila pri Gospod, usmili se in Jagnje božje, na orglah jo je spremljala Manica Godec. Robert Smodiš je zbor vodil pri psalmu (Blagor vsem, ki se boje Gospoda, skladatelj V. Špendov) in očenašu (F. Ačko). Za orgelsko spremljavo je poskrbel Andrej Fišer. Jobstova darovanjska pesem Darovanje, je bila izvedena pod zborovodsko roko Manice Godec, orgelska spremljava Robert Smodiš. Svet in Blagoslovljen ter obhajilno pesem Mogočno se dvigni (J. Čerin), je dirigirala Ana Rehar. Orgelsko spremljavo obeh obveznih mašnih delov je izvedla Manica Godec. Pri obhajilni pesmi pa je za orglami bila Gabrijela Grabušnik. Pri sklepni pesmi, Marija, Mati ljubljena (neznani skladatelj), je zbor vodila Marjetka Polšak, orgelska spremljava Ana Rehar. Izpitno mašo je lepo zaokrožila orgelska poigra, ki jo je izvedel Andrej Fišer.


Besedilo: Ana Rehar, slušateljica
Foto: Lea Lokovšek

Deli.