Cvetna nedelja

leto 20
št. 14
29. marec 2015

razpored svetih maš in obredov

 

nedelja, 29. marec – 6. postna – CVETNA NEDELJA
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Adi Kapitler, Zvonko Lesjak in starši
ob 14.30 – rožni venec na Kalvariji

ponedeljek, 30. marec – Amadej (Bogoljub) Savojski, vojvoda
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Slavica in Stanko Dobrajc

torek, 31. marec – Kornelija, mučenka
maše: ob 8.00 – za zdravje pri hiši
ob 18.30 – + starši Plevčak in Krhlanko ter Željko Krhlanko

sreda, 1. april – Tomaž Tolentinski, misijonar, mučenec
maše: ob 8.00 – za zdrav porod
ob 17.45 – molitvena ura v čast sv. Jožefu
ob 18.30 – + Karel Blazina

četrtek, 2. april VELIKI ČETRTEK
maše: ob 9.00 – v stolnici krizmena maša
ob 18.30 – za duhovne poklice

petek, 3. april – VELIKI PETEK
         ob 15.00 – križev pot v cerkvi
ob 18.30 – obredi velikega petka

sobota, 4. april – VELIKA SOBOTA
          ob  6.30 – blagoslov ognja
ob 11.00 – blagoslov jedil na Zvodnem
ob 15.00 – blagoslov jedil v cerkvi
ob 15.30 – blagoslov jedil na Teharski
ob 16.00 – blagoslov jedil v cerkvi
ob 17.00 – blagoslov jedil v cerkvi
ob 20.00 – vigilija s sv. mašo
– + Rajko in starši Gabrovec ter starši Germek

nedelja, 5. april – VELIKA NOČ
maše: ob 7.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Franc in Marija Dečman

* * * * *

ponedeljek, 6. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 10.00 – + Alojzija Bizant, obl.

torek, 7. april – velikonočna osmina – Janez Krst. de la Salle, red. ust.
maše: ob 8.00 – + starši Franc in Ana Guček ter mož Franc Božič
ob 18.30 – + Stanko Ocvirk

sreda, 8. april – velikonočna osmina – Dionizij, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 15 h  (v Emini kapeli) – po namenu
ob 18.30 – v zahvalo sv. Jožefu za uslišano prošnjo

četrtek, 9. april – velikonočna osmina – Valtruda, spokornica
maše: ob 8.00 – po namenu
         ob 18.30 – za srečno delo na kmetiji in za savinske hmeljarje

petek, 10. april – velikonočna osmina  – Ezekiel, prerok
maše: ob 8.00 – po namenu
         ob 18.30 – + Jurij Klepej, Milan Anderlič in Amalija Sorec (ob roj.d.)

sobota, 11. april – velikonočna osmina – Stanislav, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
         ob 18.30 – + Anton Valant

nedelja, 12. april – druga velikonočna – ned. Božjega usmiljenja
maše: ob 8.0 – za župljane in obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + starši Jurak in družina


Velikonočno voščilo slovenskih škofov

Dragi bratje in sestre!

            V času, ko hodimo od groba do groba, z enega vrta ovenelih vencev na drugega, tako pretresljivo zveni beseda angelov ob grobu: »Kaj iščete živega med mrtvimi?« (Lk 24,5). Žal nas vsakdanjik preveč pogosto vodi k iskanju med mrtvimi. Hodimo od groba, se vedno globlje pogrezamo v obup in vijemo roke v žalovanju nad mrtvimi upi. Velika noč pa nas vabi, da od grobov odidemo k bratom in sestram. Bratom in sestram moramo sporočiti, da Živega ne moremo iskati med mrtvimi. Da je vstal in živi.

            Velikonočni kristjan ne hodi več h grobovom, ampak napoti svoj korak k bratom in sestram. S seboj nosi oznanilo vstajenja, oznanilo življenja in veselja. »On, ki so ga razpeli na les in umorili, je vstal in živi.« Aleluja. Veselimo in radujmo se! Aleluja.

            Vam, ki ste zaradi brezobzirnosti in sovražnosti ljudi skupaj s Kristusom zasmehovani, vam, ki ste v svojem trpljenju križani skupaj s Kristusom, vam, ki se vam je življenje stemnilo, tako da sonce ne daje več svetlobe in je luna otemnela, vam, ki ste pod bremeni in težo življenja skupaj s Kristusom položeni v grob, vsem vam želimo, da bi v Kristusovem vstajenju doživeli, kako se tistim, ki Boga ljubijo, razmaknejo vsa obzorja in se tudi sredi največje teme zasvita zora velikonočnega jutra. V sem voščimo blagoslovljeno veliko noč.

Vaši škofje

***

Velikonočnemu voščilu naših škofov se z veseljem pridružujemo tudi vsi duhovniki pri sv. Jožefu.

***

Na cvetno nedeljo kristjani podoživljamo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem, ko so ga navdušene množice pozdravljale: Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem! Hozana na višavah! Pri sv. mašah je najprej blagoslov butaric in zelenja. Darovi za oljčne vejice so namenjeni Don Boskovemu centru Celje, ki nam jih tudi dostavi.  Bog vam povrni za vašo darežljivost!

Rožni venec na Kalvariji
še zadnjič molimo na cvetno nedeljo popoldne ob 14.30. Lepo vabljeni!

Pogovori o življenju in smrti
so takšna stalnica pri nas na hribu, kot sta stalna tudi življenje in smrt. Spet lepo povabljeni jutri, v ponedeljek, ob 17. uri v Jožefovo dvorano. Čakata vas naši zdravnici Metka Klevišar in Julka Žagar.

Biblična skupina
ima srečanje jutri, v ponedeljek, ob 19.30 v Lazarjevi učilnici.

Prva sreda
tudi zaznamuje ta, sicer veliki teden. Vabljeni, da se združimo v naši skupni prošnji za naše poslanstvo, delo in življenje v okviru dejavnosti župnije in Doma sv. Jožef ter misijonske hiše, skupaj z našimi priprošnjiki, sv. Jožefom, sv. Vincencijem in blaženima A.M. Slomškom in Lojzetom Grozdetom! Župljani in obiskovalci naše cerkve, stanovalci in zaposleni Doma sv. Jožef, lepo vabljeni v sredo ob 17.45 v našo Cerkev, kjer se že ob 17.30 zbere molitvena skupina.

2april – VELIKI ČETRTEK:
dopoldne ob 9 h je v stolnici krizmena sv. maša, pri kateri se zberemo tudi vsi duhovniki iz škofije, škof pa pri njej blagoslovi krstno in bolniško olje ter posveti sv. krizmo. Zvečer ob 18.30 so v župnijski cerkvi obredi velikega četrtka – spomin Jezusove zadnje večerje in postavitve zakramentov sv. evharistije ter mašniškega posvečenja. Pri Slavi zazvonijo zvonovi, potem pa utihnejo do vigilije na veliko soboto. Pri tej maši se predstavijo letošnji prvoobhajanci. Po maši vabimo k molitvi z Jezusom, ki je na Oljski gori krvavi pot potil. Vmes je priložnost za sv. spoved.

Prvoobhajanci in starši
lepo vabljeni k sprejemu na Veliki četrtek! Zbrali se bomo ob 18.20 v avli Doma, da gremo nato v sprevodu skupaj v cerkev. Odslej boste vedno, ko boste pri maši – do nedelje prvega sv. obhajila – pred oltarjem prižigali svoje sveče.

3. april – VELIKI PETEK:
Edini dan v letu, ko ni svete maše, saj je bila ta darovana na Kalvariji na krvavi način enkrat za vselej. To je za kristjane tudi dan strogega posta.

     – ob 15.00 – križev pot v cerkvi
     – ob 18.30 – obredi Velikega petka
     – po obredih – češčenje Jezusa v Božjem grobu

Darovi velikega petka so namenjeni za vzdrževanje svetih krajev v Sveti deželi. Bog vam povrni zanje!

4. april – VELIKA SOBOTA
Za kristjane je to dan češčenja Jezusa v Božjem grobu in dan pričakovanja, polnega pripravljanja, tako v naši notranjosti, kot tudi na zunaj za praznike.

– ob 6.30 – blagoslov ognja pri križu in raznos po domovih
     – ob 11.00 – blagoslov velikonočnih jedi na Zvodnem
     – ob 15.00, 16.00 in 17.00 – blagoslov velikonočnih jedi v cerkvi
     – ob 15.30 – blagoslov velikonočnih jedi pri kapelici na Teharski
     – ob 20.00 – slovesna vigilija s krščevanjem in birmovanjem

Pri vigiliji – velikonočnem bdenju – se pridružimo Kristusu – zmagovalcu nad grehom in smrtjo – ter podoživljamo njegovo zmago. Zato je to veselo slavje, ki ga najbolj izrazimo z velikonočnim vzklikom ALELUJA – SLAVIMO GOSPODA! Vigilija ima štiri dele. Slavju luči s hvalnico velikonočni sveči – ta predstavlja vstalega Jezusa -, ob berilih sledi obuditev spomina na Božje posege v dobro človeštva, krstno bogoslužje z obnovitvijo krstnih obljub in blagoslovom vode ter krstom in sv. birmo, nato pa še evharistično bogoslužje (drugi del sv. maše). Pri slavju luči in obnovitvi krstnih obljub imamo prižgane svečke. Krščeni in birmani bodo odrasli, ki so se od oktobra v katehumenatu pripravljali na prejem zakramentov. Veselimo se jih in jim želimo vztrajnosti na poti vere.

5. april – VELIKA NEDELJA – Velika noč
Dan, ki si ga ne moremo predstavljati brez »Gorvstajenja«. Zvonovi oznanjajo in kličejo k novemu življenju, tudi narava s svojim prebujanjem dodaja svoje.

– ob 7.00 – vstajenje pri Božjem grobu in procesija
     – slovesna sveta maša
     – ob 10.00 – slovesna sveta maša

Za »Gorvstajenje« se zberemo pri Božjem grobu in pred cerkvijo, od koder se zvrstimo v procesijo okrog cerkve in Doma. Na čelu je Vstali Jezus, za njim moški, med njimi prvo bandero, nato pevci, ministranti, duhovniki, svetilki, nebo, svetilki in ženske, med njimi še drugo bandero. Procesija predstavlja naše življenjsko potovanje, zato se je spoštljivo in z veseljem udeležimo vsi.

Nosci pri procesiji in ministrantje, lepo povabljeni k pripravi potrebnega in k sodelovanju pri obredih, da bo vse potekalo čim lepše in v duhovno zadovoljstvo vseh. Hvala vam za to!

            V družini oziroma doma je po udeležbi pri »Gorvstajenju« osrednji dogodek velikonočni »žegen« in nato prazniku primerno velikonočno kosilo. Po ljudskem izročilu na ta dan ostajamo doma.

Na velikonočni ponedeljek, 6. aprila, sta sv. maši po nedeljskem sporedu (ob 8.00 in 10.00). Ta dan po tradiciji kristjani gremo v Emavs – na velikonočni obisk sorodnikov. V tednu po veliki noči je velikonočna osmina. Ves teden kristjani slavimo Jezusovo vstajenje.

Molitvena skupina ima svoje srečanje v sredo, 8. aprila, ob 17. uri. Prvi del je v govorilnici Doma, drugi del pa v cerkvi.

Tečaj za zaročence
bo v petek, 10.aprila, in v soboto, 11. aprila. Začetek ob 19. uri v petek in ob 8.30 v soboto.  Lepo vabljeni mladi, ki imate pred seboj poroko!

Tečaj ljudskega petja pri bogoslužju
za organiste in pevovodje ali voditelje petja bo v soboto, 11. aprila, od 9.30 do 13.00. Voditelj bo duhovnik in organist g. Tomaž Nagode.

Celje v besedi in glasbi
je naslov recitala, ki nam ga pripravljajo člani Ljubiteljskega gledališča Teharje v nedeljo, 12. aprila, ob 16. uri v Kardinalovo dvorani.

Nedelja, 12. aprila, je Bela nedelja – spomin na preobleko novokrščenih v prvi Cerkvi – in obenem Nedelja Božjega usmiljenja.

Verouk: V ponedeljek v velikem tednu je še redni verouk. Na Veliki četrtek ter na velikonočni ponedeljek zaradi praznikov ni verouka, zopet pa v četrtek po veliki noči. Vse družine veroučencev prosimo, da čim večkrat pridete k obredom velikega tedna.

Iskrena hvala Vincencijevi konferenci,
ki je spet tako lepo poskrbela za vse naše starejše v župniji kakor tudi v Domu sv. Jožef z obiskom, butaricami in priložnostnimi darili. Kar neka vrste praznik sta sreda in sobota v cvetnem tednu. Tudi to je lepa priprava na Veliko noč. Naj vam v zahvalo za prispevek prazniki prinesejo blagoslova za vse in povsod, kjer ga potrebujete.

Lep in doživet materinski dan
smo obhajali preteklo nedeljo. Iskrena hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali, tako mladim igralcem in nastopajočim veroučne šole kot pevkam otroškega zbora, Fantom z Jožefovega hriba, župnijskim pevcem, recitatorjem ter obema organistoma! Bog vam povrni!

Romarsko potovanje po Umbriji
je pred nami od nedelje, 26. aprila, do srede, 29. aprila. Lepo povabljeni k čim prejšnjim prijavam, kdor se želi pridružiti. Cena na osebo je 250 evrov. Program je zanimiv in lep. Obiskali bomo mesta Città di Castello, Cortona, Perugia, Gubio, Todi, Spoleto, Assisi, Terni, Cascia, Norcia in druge znamenitosti ter mesta. Na pot gremo v nedeljo ob 2. uri zjutraj.

Škofjeloški pasijon V župniji Celje – Sv. Cecilija na velikonočni ponedeljek, 6. aprila, organizirajo ogled Škofjeloškega pasijona. Odhod avtobusa je ob 13.15 s stare avtobusne postaje. Cena prevoza in vstopnica je 20 evrov. Informacije: 0590/96-260.

Čiščenje in krašenje cerkve imate ta teden na skrbi verniki iz Podgorja, 2. del. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu času.


 

Deli.