2. velikonočna – ned. Božjega usmiljenja

leto 20
št. 15
12. april 2015


nedelja, 12. april – druga velikonočna – ned. Božjega usmiljenja
maše: ob 8.0 – za župljane in obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + starši Jurak in družina

ponedeljek, 13. april – Ida, redovnica
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + starši Podgrajšek in Petrič

torek, 14. april – Lambert, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Ivana Bandel, osmina
+ Anton Strašek in sorodniki

sreda, 15. april – Helena Alzaška, kneginja
maše: ob 8.00 –  po namenu
ob 15 h  (v Emini kapeli) – po namenu
ob 18.30 – + Stanko Ocvirk, 30. dan.

četrtek, 16. april – Bernardka Lurška, devica
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – za zdravje

petek, 17. april Robert, opat
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Ivan Šrot ter starša Martin in Cecilija Šrot

sobota, 18. april – Evzebij, škof
maše: ob 8.00 – + Ivana Bandel (iz Doma)
ob 18.30 – + Marija in Franc Dečman

nedelja, 19. april – tretja velikonočna – ned. Božjega usmiljenja
maše: ob 8.0 – za župljane in obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Marija Peganc


Spoštovani!

Včasih slabi našega duha prikrita akedia, nam zamegljuje vid, slabi odločitve in okorno ustavlja korake, ker se identiteta posvečenega življenja zasidra v zastarel, samo­zadosten vzorec in v zelo ozko obzorje: »Nastaja pokopališka psihologija, ki postopno spreminja kristjane v muzejske mu­mije.« Pred to lenobnostjo duha in delovanja, pred pomanj­kanjem zagona, ki žalosti in ugaša pogum ter voljo, je svaril že Benedikt XVI.: »Ne pridružite se prerokom nesreče, ki raz­glašajo konec ali nesmiselnost posvečenega življenja v Cerkvi naših dni, marveč si oblecite Kristusa in si nadenite orožje svetlobe, kakor opominja sv. Pavel (prim. Rim 13,11-14), tako da ostanete budni in čuječi. Sv. Kromacij Oglejski piše: ‘Naj Gospod odvrne od nas to nevarnost, da bi se pustili obtežiti spancu nezvestobe; naj nam da svojo MILOST in USMILJENJE, da bi mogli vedno čuti V ZVESTOBI Njemu. Zares, naša zvestoba more biti čuječa v Kristusu’.« /…/

Poklicani smo, da je naš prehod na drugi breg – Cerkev, ki gre iz sebe, je eden od značilnih izrazov papeža Franči­ška – kairós, ki zahteva, da se moramo odpovedovati, pu­stiti znano za seboj ter nastopiti dolgo in težko pot kakor Abraham proti kanaanski deželi (prim. 1 Mz 12,1-6), kakor Mojzes proti skrivnostni deželi, ki bo povezana z očaki (prim. 2 Mz 3,7-8), kakor Elija proti Sarepti na Sidonskem. Vsi ti so bili na poti proti skrivnostni deželi, ki so jo mogli slutiti samo v veri.

(Pozorno opazujte – Leto posvečenega življenja, Cerkveni dokumenti št. 146, 11)


Celje v pesmi in besedi
je naslov Recitala, ki nam ga danes pripravljajo člani ljubiteljskega gledališča Teharje v Kardinalovi dvorani ob 16. uri. Izbor besedil je pripravila gospa profesor Božena Orožen, lepo vabljeni.

Pogovori o življenju in smrti
imajo po praznovanju velike noči še drugačno dimenzijo. Lepo vabljeni spet jutri, v ponedeljek, ob 17. uri v Jožefovo dvorano! Čakata vas naši voditeljici, gospa Metka Klevišar in gospa Julka Žagar.  Pridite z vprašanji in seveda tudi s svojimi razmišljanji.

Koncert fantovskega zbora »Bonifantes«
s Češke, ki gostuje v teh dneh po Sloveniji, bo pri nas v sredo zvečer po večerni maši, ob 19. uri v cerkvi. Pripravljajo lep in bogat program. Pridite, ne bo vam žal.

»Biblični vidik sprave«
je naslov še zadnjega letošnjega razmišljanja iz sklopa »Po poti resnice do človeka«. V četrtek zvečer ob 19. uri bo v Jožefovi dvorani z nami prof. dr. Milan Matjaž.  

Orgelski koncert Jonasa Herzoga iz Švice
v sklopu cikla »Glasba na hribu« bo v petek zvečer ob 19. uri, po večerni maši. Spet bo z nami izredno nadarjeni in priznani švicarski organist, ki bi ga bilo resnično škoda preslišati. V soboto bo od 9.30 naprej potekal z njim tudi poseben orgelski seminar za organiste.

Romarsko potovanje po Umbriji
še ni povsem zasedeno. Če kdo želi, se lahko še pridruži. Morda na to opozorite še koga, ki ga poznate. Na pot krenemo v nedeljo, 26. aprila, zjutraj, vračamo pa se v sredo pozno zvečer. Čakajo nas izredno lepi in zlasti po svetnikih zelo bogati in znani kraji Umbrije. Vabljeni k čim prejšnjim prijavam!

Verouk
v prihodnjem tednu zopet poteka po ustaljenem redu. Vedno znova pa za družine veroučencev velja povabilo k sv. mašam, pa tudi k drugemu sodelovanju – ministriranje in petje v otroškem zboru.

Iskrena hvala
vsem – zlasti še pevcem, noscem pri procesiji  pa bralcem in ministrantom – za vaše lepo sodelovanje in pomoč med velikonočnimi prazniki! Tokrat nam je bilo vreme naklonjeno in smo zopet lahko imeli tudi vstajenjsko procesijo. Prenašam tudi zahvalo letošnjih katehumenov za gostoljubje čez zimo, ko so se pri nas lahko pripravljali na prejem zakramentov, ter za lepo doživetje na veliko soboto, ko so bili krščeni oz. birmani.

Župnijski pastoralni svet
Prva seja novega župnijskega pastoralnega sveta bo v ponedeljek, 20.aprila. Člani, računajte na sejo, da se pripravimo na nedeljo, 26. aprila, ko bo po vseh župnijah podelitev imenovanj članom novih Župnijskih pastoralnih svetov, blizu je tudi že drugi romarski shod (za prvi maj), ko nas bo še enkrat obiskal misijonar, p. Lojze Markelj, misliti pa moramo tudi že na proslavo dneva državnosti in dobrodelno tombolo v juniju …

Naslovi in telefoni:
Župnija Celje-Sv. Jožef  0590/73-800. Župnik Vlado Bizant: 041/282-908, e-pošta: vlado.bizant@jozef.si; direktor Doma sv.Jožef Jože Planinšek: 041/694-621, e-pošta: joze.planinsek@jozef,si; bolniški duhovnik Andrej Urbancl: 041/346-310, e-pošta: andrej. urbancl@jozef.si.

Poslovila se je
Ivanka Bandel, Popovičeva ul. 11, roj. l. 1926. Zadnje leto je preživela v Varstvu starejših v našem Domu Sv.Jožefa.

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki iz Starih Selc in dela Popovičeva ulice. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu času.

 

Deli.