Kategorija: Moč nemoči

V času bolezni in še prav posebno v času umiranja je poleg solidne strokovne medicinske oskrbe nujno potrebna primerna komunikacija in pomoč bolniku na področju duhovnosti. Pri tem je prav, da ravnamo v okviru etičnih vidikov in zahtev. To troje je lahko morda v nekem smislu še pomembnejše kot to, kar nudi medicina sama. Bolnik se tedaj sooča s temeljnimi bivanjskimi vprašanji, s smislom življenja in umiranja, s skrivnostjo trpljenja. Nikomur ne moreš in ne smeš vsiljevati svojih pogledov na ta vprašanja, lahko pa mu pomagaš, da sam razmišlja o tem in najde primernega sogovornika. To bolnika pogosto pomiri bolj kot zdravila. Kdor hoče z bolnikom komunicirati in se pogovarjati o vprašanjih duhovnosti in etike, mora najprej pri sebi razčistiti marsikatero vprašanje. Podal se bo na pot, ki je ne pozna vnaprej, na kateri mora biti pripravljen na nove izzive, na kateri bo moral obstati pri bolniku tudi takrat, ko bo zelo hudo, ko ne bo imel nobenega odgovora na njegova vprašanja in ko bosta imela morda zelo različno mnenje o nekaterih zelo pomembnih stvareh.

S programom »Moč nemoči« želimo o teh temah spregovoriti tako na splošni, kot na strokovni ravni.