Zahvalna nedelja

leto 19
št. 49
9. november 2014

Spoštovani!

 Pred nami je zahvalna nedelja, ko bomo po naših cerkvah zapeli zahvalno pesem in se Gospodu zahvaljevali »za sadove zemlje in dela naših rok« pa tudi za vse druge duhovne in materialne darove, ki smo jih po Božji dobroti bili deležni v preteklem letu. … Zahvalim se vsem, ki ste z delom in molitvijo pripravljali in tudi izvedli različna župnijska, dekanijska in škofijska srečanja, ki naj odmevajo in bogatijo naše pastoralno delo, ki se uresničuje v Škofijskem domu v Vrbju pri Žalcu in v Domu sv. Jožefa v Celju. …

      Zahvala pastoralnim sodelavcem in ustanovam po naših župnijah, še posebej katehetom, katehistom in katehistinjam, članom ŽPS, ŽGS, cerkvenim pevkam in pevcem, zborovodjem, organistom, ministrantom, bralcem, izrednim delivcem obhajila, veroučnim, mladinskim in molitvenim skupinam, zakristanom, župnijskim gospodinjam, krasilcem in vzdrževalcem cerkva in župnijskih prostorov. Zahvala vsem dobrotnikom, ki z darovi za sv. maše pa tudi z darovi pri sv. maši skrbite za naše duhovnike, za različne cerkvene ustanove pa tudi za vzdrževanje naših cerkva. Še posebej se zahvaljujem bolnikom, starejšim in onemoglim, da z molitvijo in tiho žrtvijo gradite Božje kraljestvo. Apostol Pavel pravi, da »ni nič ta, ki sadi in nič ta, ki zaliva, ampak ta, ki daje rast, Bog« (1 Kor 3,7). K njemu se vsi skupaj obračamo in se mu zahvaljujemo. Če bomo zvesto služili Gospodu, potem bomo tudi vse drugo prav naredili; zato iščimo najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse drugo nam bo navrženo (prim. Mt 6,33). Zato v veri in zaupanju, v resnici in ljubezni nadaljujmo duhovno pot naše škofije!   (msgr. dr.S.Lipovšek, škof)


razpored svetih maš

nedelja, 9. november – 32. nedelja med letom – ZAHVALNA
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Edi Žnidar, obl.

ponedeljek, 10. november – Leon Veliki, papež in cerkv. učitelj
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Vera Božičnik

torek, 11. november – Martin, škof
maše: ob 8.00 –  po namenu
ob 18.30 – + Karel Blazina

sreda, 12. november – Jozafat Kuncevič, škof, mučenec
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 15.00 kapela sv.Eme: po namenu
ob 18.30 – + Rajko Gabrovec, osmina

četrtek, 13. oktobra – Stanislav Kostka, redovnik
maše:  ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Roman Pogladič (ob roj.d.) in Robert Šurbek

petek, 14. november Nikolaj Tavelič, mučenec
maše: ob 8.00 –  po namenu
ob 18.30 – + Ivana Kolšek

sobota, 15. november – Albert Veliki, škof, cerkv. učitelj
maše: ob 8.00 – + Milena Hohnjec (iz Doma)
ob 18.30 – + Franc in Marija Dečman

nedelja, 16. november – 33. nedelja med letom
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Stane in Angelca Petrovič


Zahvalna nedelja
Bogu se sv. daritvijo, molitvijo in zahvalno pesmijo danes zahvaljujemo za vse pridelke, pa tudi za vse druge dobrote in odvrnjene nevarnosti.

Martinovanje
V ponedeljek popoldan ob 16. uri bo v Kardinalovi dvorani tradicionalno martinovanje. Tokrat nas bo v sproščenem vzdušju, ob petju našega zbora stanovalcev, zbora zaposlenih in Fantov iz Jožefovega hriba nagovoril  etnolog, prof. Janez Bogataj.

Večer latinskih pregovorov
V torek ob 19. uri se nam obeta zanimiv večer, saj bo med nami dr. Aleš Maver iz Maribora. V njemu lastnem slogu, ki je izredno duhovit, nam bo predstavil nekatere znane latinske in starorimske pregovore. Vabljeni!

Pomagajmo si živeti
Delavnica nudenja pomoči na domu bolnikom z demenco. Delavnico pripravljata naši fizioterapevtka Darja Pungartnik in delovna terapevtka Sara Črepinšek. Vabljeni, v sredo, 12. novembra, ob 17. uri!

»Moč nemoči«
Pod tem naslovom pripravljamo strokovni simpozij o vlogi etike in duhovnosti pri spremljanju in zdravljenju umirajočih bolnikov. Simpozij bo v petek, 14. novembra, od 9-13. ure. Podroben program in več informacij lahko dobite na recepciji.

Preživimo dan s prvo krščansko skupnostjo,
je naslov kratke duhovne obnove, ki jo bo vodil frančiškan, p. Miran Špelič. Duhovna obnova bo soboto, 15. novembra, od 9.-13. ure. Vabljeni k prijavam na recepciji!

Po poteh Ksaverja Meška,
je naslov svečanosti v spomin slovenskega duhovnika, pisatelja, pesnika in pevca dobrote Ksaverja Meška ob 140 letnici rojstva in 50 letnici smrti. Program pripravljajo igralci Ljubiteljskega gledališča Teharje in vokala skupina Grmada iz Celja. Vabljeni  nedeljo, 16. novembra, ob 16. uri v Kardinalovo dvorano!

Teden zaporov 2014
‘Upanje v izgradnji’ (prim. 1 Tes 5,11) je naslov letošnjega tedna zaporov (16.-22. november), ko se bomo v molitvi spomnili vseh, ki se jih beseda zapor kakorkoli dotika: zapornikov, žrtev kaznivih dejanj, delavcev v zaporih, prostovoljcev in družin zaprtih oseb. Božja beseda, iz katere je vzet naslov za letošnji teden, nas spodbuja, da delujemo na gradbišču upanja, da gradimo in ne rušimo upanje drug ob drugem. Naj nas tudi letošnji teden med seboj poveže v molitvi za vse brate in sestre, ki v sebi doživljajo zapor, izgubo upanja in težo življenja v različnem obsegu. Če imate svojca ali znanca, ki prestaja zaporno kazen in je veren, za njegovo versko oskrbo lahko pokličete na Zaporniški vikariat, Smrekarjeva 7a, 1000 Ljubljana (Robert Friškovec, 041/743-286), za celjski zapor pa zaporniškega duhovnika Andreja Urbancla (041/346-310).

Zahvala in poročilo o zbranih sredstvih
za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v Bosni in Hercegovini ter Srbiji

Po katastrofalnih poplavah, ki so v sredini maja najhuje prizadele Bosno in Hercegovino ter Srbijo, so v Cerkvi na Slovenskem katoličani v okviru dobrodelne akcije Slovenske škofovske konference (SŠK) zbrali 298.726,25 evrov, od tega celjska škofija 20.000 evrov. Kot predsednik Slovenske škofovske konference se vsem zahvaljujem za velikodušno in sočutno sodelovanje pri zbiranju sredstev. Beograjski nadškof msgr. Stanislav Hočevar je v svoji zahvali zapisal: »V svojem imenu in imenu celotne Cerkve in še posebej naše Caritas izrekam iskreno hvaležnost za pobudo nabirke, celotni Cerkvi na Slovenskem pa veliko priznanje, zahvalo in občudovanje za tako izjemno velikodušnost.«              msgr. Andrej Glavan, predsednik SŠK

Seja Župnijskega pastoralnega sveta
bo v ponedeljek, 17. novembra, po večerni maši. Že sedaj si člani zabeležite ta datum, da se bomo lahko dobili v čim bolj popolnem številu.

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki z Janežičeve poti, ter iz Zvezne, Groharjeve in Hribarjeve ulice. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in lepo okrašena!

Deli.