Prevzem certifikata kakovosti

Izjava za medije

Prevzem certifikata kakovosti 

V ponedeljek, 10. 7. 2023, smo se v Domu sv. Jožef pridružili montessori skupnosti, ki v svoje delovanje uvaja načela in vrednote: spoštovanje, dostojanstvo in enakovrednost. V imenu Center for Applied Research in Dementia – CARD nam je bronasti certifikat kakovosti za delo z starejšimi in odraslimi z demenco predala Sara Črepinšek, inštruktorica metode montessori za starejše in osebe z demenco. Iz njenih rok smo prejeli tudi bronasti certifikat za vodenje ustanove, kot celote, ki ga podeljuje Monarch Pathways. 

Danijel Pšeničnik je prevzem certifikata pospremil z zanimivim razmišljanjem in primerjavami. Hudomušno je opozoril da izboljšave, ki bi, če bodo uresničene, lahko pripomogle k pridobitvi srebrnega in zlatega certifikata. Izpostavil je: » Danes praznujemo veselo novico, da je naš dom, kot prvi v Evropi prejel bronasti certifikat za kakovostno delo s stanovalci in vodenje ustanove kot celote. Lahko smo zelo zadovoljni, kako mladina skrbi za nas in vedno najde kakšno spodbudno besedo in nam polepša dan…. Trudijo se, da je vsak od nas, glede na svoje sposobnosti, čim bolj aktiven in sodeluje na taka ali drugačen način v naše skupno dobro…«

Predstavnica zaposlenih, Ana Stepišnik, je ob prevzemu certifikata povedala: »Prejem certifikata kakovosti Montessori nam je vsem prinesel potrditev, da je naš trud, ki ga vlagamo v naš poklic, v naše delo, viden in cenjen….Tekom montessori izobraževanj smo na marsikakšno stvar pogledali z druge perspektive, odpirala so se nam mnoga vprašanja in hkrati smo videli rešitve, na katere prej morda ne bi pomislili. Naša izobraževanja so bila zastavljena tako, da je prav vsak lahko poklicno in osebno rastel. …Poleg veselja pa čutimo tudi veliko odgovornost, ki jo prinese tak certifikat. Odgovornost, da pridobljeno znanje vedno znova povezujemo z izkušnjami, srčnostjo in jih nadgrajujemo – še naprej v smeri ohranjanja človekovega dostojanstva in delamo svet lepši.«

Predstavnik Mestne občine Celje vodja oddelka za družbene dejavnosti dr. Bojan Cvelfar je Domu sv. Jožef čestital za opravljeno delo in mu zaželel uspešno pot tudi v prihodnje. Preko zoom-a so prireditev spremljali dr. Camron Camp (CARD), Gary Johnson (Gary Johnson Monarch Pathways, ki je načela dr. Marie Montessori prilagodil za vodenje ustanov) in Véronique Durand-Moleur (Montessori Lifestyle AG&D). 

Predstavnik Mestne občine Celje vodja oddelka za družbene dejavnosti dr. Bojan Cvelfar je Domu sv. Jožef čestital za opravljeno delo in mu zaželel uspešno pot tudi v prihodnje. Preko zoom-a so prireditev spremljali dr. Camron Camp (CARD), Gary Johnson (Gary Johnson Monarch Pathways, ki je načela dr. Marie Montessori prilagodil za vodenje ustanov) in Véronique Durand-Moleur (Montessori Lifestyle AG&D). Direktorica Irena Švab Kavčič se jim je po tem, ko je izrazila hvaležnost stanovalcem in zaposlenim, zahvalila, da je montessori skupnost prizadevanja Doma sv. Jožef prepoznala kot prava in jih nagradila s certifikatom kakovost ter jim obljubili pomoč pri soočanju z  izzivi, ki njim jih tako zastavljena pot prinaša.

Deli.