Psihološki večeri – pogovori za dušo (preko ZOOM)

Ciklus srečanj je namenjen psihološki podpori osebam, ki se srečujejo s kakršnimi koli duševnimi stiskami, krizami, čustvenimi problemi ali težavami v odnosih z ljudmi, torej s težavami, s kakršnimi se lahko sreča vsakdo izmed nas.

Prav tako so namenjena tistim, ki bi želeli povečati svojo osebnostno čvrstost, duševno prožnost in prilagodljivost, odpornost na stres, izboljšati svoje notranje ravnovesje in umirjenost.

Namenjena so tudi tistim, ki jih zanimajo različna psihološka oziroma bivanjska vprašanja sodobnega človeka, kot so vprašanja o smislu življenja, pomenu vrednot, iskanju zadovoljstva in sreče, o odnosu do minljivosti, negotovosti, trpljenja itd.

Vsa srečanja bodo vključevala psihološke razlage, utemeljene v sodobnih kliničnopsiholoških in psihoterapevtskih pristopih, zlasti s področja terapije sprejemanja in predanosti (ACT – Acceptance and Commitment Therapy), čuječnosti, humanistične in eksistencialne terapije (logoterapije) in pozitivne psihologije.

Srečanja bodo tudi praktično naravnana, usmerjena na preizkušanje naučenega v vsakdanjem življenju, na pridobivanje veščin sproščanja, umirjanja, čuječnosti, spretnosti za medosebne odnose, reševanje problemov in konfliktov, itd.

Del časa bo vsakokrat namenjen pogovoru, vprašanjem udeležencev, izmenjavi njihovih izkušenj in pogledov.

 Predavanja so vsakokrat ob 19. uri.

3.8.2023 preko Zoom aplikacije:

“Zadnje iz letošnjega ciklusa srečanj bo namenjeno pomenu, ki ga ima v življenju vsakogar od nas skrb za stalno osebnostno in duhovno rast. Govorili bomo o različnih področjih osebnostne rasti ter o možnostih, poteh in načinih za lastno napredovanje in izpopolnjevanje na teh področjih, v različnih življenjskih obdobjih. Iskali bomo odgovore na vprašanje, kako premagovati notranje ovire in odpore za osebne spremembe in duhovni napredek.”

DATUM
POTEK
SREČANJA
VSEBINA SREČANJA
29.9.2022 Dom sv. Jožef Krepitev duševne čvrstosti, prožnosti, prilagodljivosti. Poti do sprememb in izhoda iz stiske. Čuječnost. Vaje čuječnosti.
13.10.2022 Zoom
27.10.2022 Dom sv. Jožef
3.11.2022 Zoom Življenje v skladu z vrednotami, vrlinami. Osebni cilji, vitalnost, predana aktivnost.
24.11.2022 Dom sv. Jožef
15.12.2022 Zoom V iskanju smisla življenja. Živeti z negotovostjo. Odnos do minljivosti, smrti.
29.12.2022 Dom sv. Jožef
12.1.2023 Zoom Krepitev optimizma, upanja, poguma, modrosti. Življenjsko zadovoljstvo, osebni napredek, zanos.
26.1.2023 Dom sv. Jožef
9.2.2023 Zoom Zdrav odnos do samega sebe, realna samopodoba, sočutje do sebe.
23.2.2023 Dom sv. Jožef
9.3.2023 Zoom Čustva, čustveno odzivanje, empatija, uravnavanje čustev. Notranja umiritev.
23.3.2023 Zoom
13.4.2023 Zoom Negovanje zdravih medosebnih odnosov. Reševanje konfliktov. Vaje asertivnosti.
20.4.2023 Zoom
11.5.2023 Zoom Spoprijemanje s stresom, strahom, tesnobnostjo in zaskrbljenostjo. Vaje sproščanja in umirjanja.
25.5.2023 Zoom
8.6.2023 Zoom Lajšanje in premagovanje depresije. Soočanje s krizami, boleznijo, izgubami, travmatskimi izkušnjami.
29.6.2023 Zoom
6.7.2023 Zoom Vseživljenjski razvoj. Prehodna obdobja. Staranje in medgeneracijsko sobivanje.
3.8.2023 Zoom Skrb za osebnostno in duhovno rast.

Podrobnejšo vsebino srečanj bomo vsem zainteresiranim v posebnih obvestilih predstavili vsak mesec sproti.

Vsebine posameznih srečanj se bodo med seboj nekoliko prepletale in ponavljale, tudi glede na aktualne potrebe udeležencev.

Voditelj: mag. Drago Tacol, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije, kognitivno-vedenjski psihoterapevt

Za srečanja preko zooma se prijavite na info@jozef.si ali na 059 073 800 in poslali vam bomo “zoom povezavo”.

Deli.