Oznanila: Cvetna nedelja in VELIKA NOČ

leto 29
št. 12
24. marec 2024


razpored svetih maš

nedelja, 24. marec – Cvetna nedelja
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
                       – + Danijela Košmerl, greg.
           ob 10.00 – + Jožefa Kamenik, obl.
                         – + Viljem Golej
           ob 14.30 – rožni venec na Kalvariji 

ponedeljek, 25. marec – Rebeka, svetopisemska žena
maše: ob 8.00 – za milost zvestobe v poklicu
                       – + Danijela Košmerl, greg.
           ob 18.30 – za žive in + Stritih, Kačičnik in Toplišek
                       – + Angela in Martin Brečko ter v zahvalo

torek, 26. marec Larisa (Lara), mučenka
maše: ob 8.00 – + Danijela Košmerl, greg.
          ob 18.30 – + Ivan Kramar, osmina
                         –  + Fata Zuka (iz Doma)

sreda, 27. marec – Rupert, škof
maše: ob 8.00 – + + Danijela Košmerl, greg.
          ob 18.00 – križev pot          
        ob 18.30 – + Ana Sekavčnik in Frančiška Kos ter za zdravje
                                                                                                 v družini

četrtek, 28. marec – VELIKI ČETRTEK
maše: ob 9.00 – v stolnici krizmena maša
           ob 18.30 – + za duhovne poklice
                       – + Danijela Košmerl, greg.

petek, 29. marec – VELIKI PETEK
         ob 15.00 – križev pot v cerkvi
         ob 18.30 – obredi velikega petka

sobota, 30. marec – VELIKA SOBOTA
          ob  7.00 – blagoslov ognja
           ob 11.00 – blagoslov jedil na Zvodnem
           ob 15.00 – blagoslov jedil v cerkvi
           ob 15.30 – blagoslov jedil na Teharski
           ob 16.00 – blagoslov jedil v cerkvi
           ob 17.00 – blagoslov jedil v cerkvi
         ob 20.00 – vigilija s sv. mašo – za zdravje

nedelja, 31. marec – VELIKA NOČ
maše: ob 7.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
           ob 10.00 – + starši in sorodniki Salesina in Preložnik

ponedeljek, 1. april – VELIKONOČNI PONEDELJEK
maše: ob 8.00 – + Ludvik Lenarčič
         ob 10.00 – + Jože, Terezija, Marija in Janez Jančič

torek, 2. april – velikonočna osmina – Frančišek Paolski, red. ust.
maše: ob 8.00 – + starši Ana in Jože ter sinova in hčerki
         ob 18.30 – + Peter Simoniti, osmina
                        – za žive in + Stritih, Kačičnik in Toplišek     

sreda, 3. april velikonočna osmina – Sikst I., papež
maše: ob 8.00 – + Jože in Ivanka Smrečnik
         ob 18.30 – + Marija Blatnik (iz Doma)

četrtek, 4. april – velikonočna osmina – Izidor, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
         ob 18.30 – za žive in + Mohorjane
                       – + Ljubica Nenadović

petek, 5. april – velikonočna osmina – Vincencij Ferrer, duhovnik
maše: ob 8.00 – po namenu
         ob 18.30 – za verne duše v vicah

sobota, 6. april – velikon. osmina – Viljem, opat
maše: ob 8.00 – po namenu
           ob 18.30 – + Jože Žnidaršič
                              + Marta Zdolšek, osmina

nedelja, 7. april – druga velikonočna – bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja
maše: ob 8.00 – za župljane in obiskovalce naše cerkve
                       – za Božje varstvo in blagoslov
         ob 10.00 – na čast svete Družine


Spoštovani!

V resnici: če bi šlo pri Jezusovem vstajenju samo za ču­dež ponovno oživljenega trupla, se nas to navsezadnje ne bi tikalo. Jezusovo vstajenje tedaj ne bi bilo pomembnej­še, kakor je ponovna oživitev klinično mrtvih z umetno­stjo zdravnikov. /…/ Novozavezna pričevanja ne puščajo nobenega dvo­ma, da se je z »vstajenjem Sina človekovega« zgodilo nekaj čisto drugega. Jezusovo vstajenje je izbruh v čisto nov način življenja, v življenje, ki ni več podvrženo zako­nu umiranja in nastajanja, ampak je onkraj tega. J. Ratzinger, Jezus iz Nazareta II.

Minil je dan trpljenja, aleluja!
Prišel je dan vstajenja, aleluja!
Kdo zdaj se ne bi radoval,
saj Jezus je iz groba vstal.

ALELUJA, ALELUJA!

* * * * * * *

Še enkrat povabljeni danes na Materinski dan,
ko se bomo zbrali v Kardinalovi dvorani ob 16. uri in prisluhnili počastitvi vseh mater in očetov, telesnih in duhovnih. Res, lepo povabljeni, ne ba vam žal in povabite še koga.

Na cvetno nedeljo
kristjani podoživljamo Jezusov slovesni vhod v Jeruzalem, ko so ga navdušene množice pozdravljale: Blagoslovljen, ki prihajaš v imenu Gospodovem! Hozana na višavah! Pri obeh sv. mašah je najprej blagoslov butaric in zelenja; pri drugi tudi s procesijo. Darovi za oljčne vejice so namenjeni Don Boskovemu centru Celje, ki nam jih tudi dostavi.  Bog vam povrni za vašo darežljivost! Na voljo je tudi nekaj butaric, ki jih je pripravila naša Vincencijeva konferenca.

Rožni venec na Kalvariji
še zadnjič molimo na cvetno nedeljo popoldne ob 14.30. Lepo povabljeni! 

Verouk: Na Veliki četrtek ter na Velikonočni ponedeljek zaradi praznikov ni verouka. Vse družine veroučencev seveda vabimo, da čim večkrat pridete k obredom Velikega tedna.

28. marec – VELIKI ČETRTEK:
Dopoldne ob 9 h je v stolnici krizmena sv. maša, pri kateri se zberemo verniki in duhovniki iz vse škofije, škof pa pri njej blagoslovi krstno in bolniško olje ter posveti sv. krizmo. Zvečer ob 18.30 so v župnijski cerkvi obredi velikega četrtka – spomin Jezusove zadnje večerje in postavitve zakramentov sv. evharistije ter mašniškega posvečenja.Pri Slavi zazvonijo zvonovi, potem pa utihnejo do vigilije na veliko soboto. Pri tej maši se predstavijo letošnji prvoobhajanci. Po maši vabimo k molitvi z Jezusom, ki je na Oljski gori krvavi pot potil. Vmes je priložnost za sv. spoved.

Prvoobhajanci in starši lepo vabljeni k sprejemu na Veliki četrtek! Zberemo se ob 18.20 v avli Doma in gremo nato v sprevodu skupaj v cerkev. Odslej boste vedno, ko pridete k sv. maši – do nedelje prvega sv. obhajila – pred oltarjem prižgali svoje sveče.

29. marec – VELIKI PETEK:
Edini dan v letu, ko ni svete maše, saj je bila ta darovana na Kalvariji na krvavi način enkrat za vselej. To je za kristjane tudi dan strogega posta.
     –
ob 15.00 – križev pot v cerkvi
     –
ob 18.30 – obredi Velikega petka

     –
po obredih češčenje Jezusa v Božjem grobu

Darovi velikega petka so namenjeni za vzdrževanje svetih krajev v Sveti deželi. Bog vam povrni zanje!

30. marec – VELIKA SOBOTA
Za kristjane je to dan češčenja Jezusa v Božjem grobu in dan pričakovanja, polnega pripravljanja, tako v naši notranjosti, kot tudi na zunaj za praznike.

     – ob 7.00 – blagoslov ognja pri križu in raznos po domovih
     – ob 11.00 – blagoslov velikonočnih jedi na Zvodnem
     – ob 15.00, 16.00 in 17.00 – blagoslov velikonočnih jedi v cerkvi
     – ob 15.30 – blagoslov velikonočnih jedi pri kapelici na Teharski
     – ob 20.00 – slovesna vigilija s krstom in z birmo katehumenov

            Pri vigiliji – velikonočnem bdenju – se pridružimo Kristusu – zmagovalcu nad grehom in smrtjo – ter podoživljamo njegovo zmago. Zato je to veselo slavje, ki ga najbolj izrazimo z velikonočnim vzklikom ALELUJA – SLAVIMO GOSPODA! Vigilija ima štiri dele. Slavju luči s hvalnico velikonočni sveči – ta predstavlja vstalega Jezusa -, ob berilih sledi obuditev spomina na Božje posege v dobro človeštva, nato krstno bogoslužje z obnovitvijo krstnih obljub, nato pa še evharistično bogoslužje. Pri slavju luči in obnovitvi krstnih obljub imamo prižgane svečke. Pri vigiliji bo tudi krst in birma odraslih, ki so se od oktobra v katehumenatu pripravljali na prejem zakramentov. Vseh se veselimo in jim želimo vztrajnosti na poti vere.

31. marec – VELIKA NEDELJA – Velika noč
Dan, ki si ga ne moremo predstavljati brez »Gorvstajenja«. Zvonovi oznanjajo in kličejo k novemu življenju, tudi narava s svojim prebujanjem dodaja svoje. 

     – ob 7.00 – vstajenje pri Božjem grobu in procesija

     – slovesna maša       

     – ob 10.00 – slovesna sveta maša

            Za »Gorvstajenje« se zberemo pri Božjem grobu in pred cerkvijo, od koder se zvrstimo v procesijo okrog cerkve in Doma. Na čelu je Vstali Jezus, za njim moški, med njimi prvo bandero, nato pevci, ministranti, duhovniki, svetilki, nebo, svetilki in ženske, med njimi še drugo bandero. Procesija predstavlja naše življenjsko potovanje, zato se je spoštljivo in z veseljem udeležimo vsi.

     Nosci pri procesiji in ministrantje, lepo povabljeni k pripravi potrebnega in k sodelovanju pri obredih, da bo vse potekalo čim lepše in v duhovno zadovoljstvo vseh. Hvala vam za to!  V družini oziroma doma je po udeležbi pri »Gorvstajenju« osrednji dogodek velikonočni »žegen« in nato prazniku primerno velikonočno kosilo. Po ljudskem izročilu na ta dan ostajamo doma.

Na velikonočni ponedeljek, 1. aprila, sta sv. maši po nedeljskem sporedu (ob 8 h in 10 h). Ta dan po tradiciji kristjani gremo v Emavs – na velikonočni obisk sorodnikov. V tednu po veliki noči je velikonočna osmina. Ves teden kristjani slavimo Jezusovo vstajenje.

Tečaj priprave na krst
bo v torek, 2. aprila, ob 16. uri. Vabljeni vsi, ki nameravate krstiti svojega otroka, starši in botri, ki tečaja še nimate.

Prva sreda bo 3. aprila, ko se bomo spet zbrali vsi, ki se priporočamo svetemu Jožefu za njegovo varstvo nad našim Domom in hribom  ter življenjem. Pridružite se in še koga povabite.

Tečaj za zaročence bo v petek, 5. aprila, in soboto, 6. aprila. Začetek v petek ob 17. uri. Vabljeni vsi, ki imate pred seboj poroko.

Bela nedelja – spomin na preobleko novokrščenih v prvi Cerkvi – je obenem nedelja Božjega usmiljenja, ki jo je uvedel sv. Janez Pavel II.. 

Hvala pevcem in vsem župnijskim sodelavcem,
ki ste se ob prazniku sv. Jožefa in romarskem shodu zopet zelo potrudili s prepevanjem in postrežbo romarjem. Lahko rečemo, da je bil letošnji romarski shod tudi po obisku že povsem podoben tistim pred časom covida. Bog povrni vsem!

Hvala Vincencijevi konferenci in sodelavcem,
ki ste spet izdelovali butarice v našem Varstvu starejših našega Doma. Naj vam bo dobra volja v blagoslov.

Poslovil se je Peter Simoniti, eden prvih stanovalcev Varstva starejših Doma sv. Jožef, sicer pa mnogim znan Celjan, roj. 22. 5. 1930. Njegovo veliko veselje in poslanstvo je bilo ljubiteljsko gledališče, ki se sedaj v znamenje hvaležnosti in spoštovanja do njega tudi imenuje po njem. Pogrebna sv. maša za + g. Petra je v torek, 26.3., ob 9 h v naši cerkvi sv. Jožefa, pogreb pa ob 11 h na Mestnem pokopališču Celje.

Poslovila se je Marta Zdolšek, Kosova ul. 22, roj. 27.7.1947, zvesta župnijska sodelavka. Pogreb bo predvidoma v velikem tednu.

       Naj počivata v miru!

Čiščenje in krašenje cerkve
imate za ta dva tedna na skrbi verniki iz z ulice Na Rebri in Lešničarjeve. Zaradi velikonočnih praznikov prosimo za pomoč in za cvetje tudi druge, ki čistite in krasite cerkev. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu in letnemu času.

Velikonočno voščilo slovenskih škofov

»Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen … Pred vami pojde v Galilejo, tam ga boste videli.«

Do velikonočnega jutra so se človeški koraki končevali ob grobu, nepreklicno so se iztekli v smrt, v grob, v konec. Pa tudi koraki živih, ki so žalovali za pokojnimi, so vodili do groba. Tam so obstali pred neizprosnim »zakaj« in pred bolečino ob izgubi, brez upanja in brez prihodnosti.

Tudi v velikonočnem jutru so koraki žena in učencev vodili do groba. Tam so obstali. Zbegani. Prestrašeni. Kakor je človek prestrašen pred smrtjo in še bolj pred praznim grobom. Potem pa so slišali vprašanje: Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Zadnja tr­dna resnica njihovega odnosa z Jezusom je bila, da so ga na veliki petek proti večeru položili v grob in k nje­govemu vhodu zavalili velik kamen. Sedaj pa slišijo, da je bil obujen. In obenem povabilo, naj gredo v Ga­lilejo. Tam ga bodo videli. Tam, kjer se je vse začelo.

Povabil jih je na kraje, kjer je vstopil v njihova ži­vljenja. Od groba jih je povabil v čase srečanja, ko so bili pripravljeni vse zapustiti, samo da bi mogli hoditi za njim; da bi mogli biti del njegovega življenja in da bi on bil njihovo vse. Vrniti so se morali na kraje, kjer so v njegovih besedah spoznali, da je v njih življenje. Povabil jih je na tiste gore, kjer so začeli spoznavati kraljestvo in kjer so ob doživetju spremenjenja hoteli postaviti šotore, da bi mistična bližina trajala.

Jezus tudi nas vabi, naj ne ostajamo ob svojih grobovih, naj se ne pogovarjamo o teži kamnov, naj se ne predajamo obupu nad življenjem, nad seboj, nad Bogom. Vabi nas, naj se tudi mi podamo v svojo Galilejo. Tja, kjer smo prvič bolj s srcem kot ušesi zaslišali povabilo: Hodi za menoj. In smo šli za Njim. Ker je v njem življenje, ker je življenje luč ljudi in ker luč sveti v temi.

Dragi dobri ljudje. Ob tej veliki noči vam želim, da bi prepoznali Boga, ki hodi z vami, in vas vabi k polnosti življenja. Pojdite za njim in skupaj z brati in sestrami pojte: Aleluja.

Vsem voščim blagoslovljeno veliko noč.

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit

************ 

Velikonočnemu voščilu naših škofov se z veseljem pridružujemo tudi vsi duhovniki pri sv. Jožefu.


Izdali lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, 

za Dom sv. Jožef; Irena Švab Kavčič, direktorica
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, FB stran @dom.sv.jozef
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 3300 0001 1171 675, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628


Deli.