Oznanila: 4. adventna nedelja

leto 26
št. 44
19. december 2021


razpored svetih maš

nedelja, 19. december – 4. adventna nedelja; božična osemdnevnica
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
           ob 10.00 – + Jožica Gubenšek, 4. obl. 
                          – + Alojzija Kuhar, greg.

ponedeljek, 20. december – Vincencij Romano, duh.;božična osemdn.
maše: ob 8.00 – + Alojzija Kuhar, greg.
                ob 18.30 – + Jožefa Čadej 

torek, 21. december – Peter Kanizij, c.učitelj; božična osemdnevnica
maše: ob 8.00 – + Aleksander Maver 
                        – + Alojzija Kuhar, greg.
          ob 18.30 – + Frančiška in Silvester Oštir

sreda, 22. december – Frančiška Cabrini, red.ust., božična osemdn.
maše: ob 8.00 – – + Marija Kopriva 
                ob 18.30 – + Franc Kelhar 
                             – + Alojzija Kuhar, greg.

četrtek, 23. december – Janez Kancij, duhovnik; božična osemdnevnica
maše: ob 8.00 – + Alojzija Kuhar, greg.
         ob 18.30 – + Viktor Žaberl
                        – + Goleževi in Déželakovi ter v zahvalo ob 80-letnici živ.

petek, 24. december – Adam in Eva, prastarši; Sveti večer
maše: ob 8.00 – + Alojzija Kuhar, greg.
         ob 23.30 – božičnica
         ob 24.00 –  + Lovro Šturm

sobota, 25. december – BOŽIČ – GOSPODOVO ROJSTVO
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
                     – + Alojzija Kuhar, greg.
         ob 10.00 – + Marija in Vincenc Bukovec

nedelja, 26. december – SVETA DRUŽINA; sv. Štefan
maše:  ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve 
                      – + Alojzija Kuhar, greg.
            ob 10.00 – + Štefan in Fanika Žnidaršič


Spoštovani!

Betlehemske lučke miru 
dobite lahko danes pri sv. maši in jih imate doma prižgane do svetega večera kot znamenje svoje velike želje po miru doma in po vsem svetu. Vemo, kako dragocen je mir, a tudi kako krhek je. Akcijo betlehemsko luč organizira Združenje slovenskih skavtinj in skavtov. V cerkvi bo betlehemska lučka gorela ves teden.

Pogovori o življenju in smrti
bodo jutri, v ponedeljek, ko vas pred zasloni čakata ga. Metka Klevišar in Julka Žagar. Vabljeni; povezava je na domači strani Doma sv. Jožef.

Tudi pogovori za dušo bodo na daljavo,
lepo vabljeni v četrtek, tokrat še zadnjič iz tega sklopa, ob 17. uri, ko vas pred zasloni pričakuje specialist klinične psihologije, mag. Drago Tacol. Vabljeni k priložnosti, ki je v tem času še posebej dobrodošla. 

Jaslice bomo postavljali v cerkvi. Lepo vabljeni k pomoči! Začnemo jutri, v ponedeljek, ob 9. uri pa vse dni do četrtka. Seveda bomo delali tudi popoldne in zvečer. Vsakdo je dobrodošel.

Božičnica pred polnočnico nam je lansko leto – kot vse dogajanje ob Božiču – odpadla; upajmo, da nam jo bo letos uspelo izvesti, a je še negotovo glede ne epidemijo in morebitno ponovno rast okužb. Sledite obvestilom na naši domači strani; za enkrat pa lepo povabljeni v petek zvečer, pol ure pred polnočnico, ko se bomo ob napevih božičnih pesmi in z Grozdetovimi verzi poglobili v skrivnost Svete noči.

SVETI VEČER – petek, 24. december 
Večer pred ‘svetim dnevom’ Gospodovega rojstva naj bo resnično svet, to je spoštljiv in skrivnosten, da začutimo Božjo bližino. Umirjenost, molitev, jaslice, božične pesmi in družinski pogovor – vse to ustvarja svetost tega večera, ki se nadaljuje in zaključi s polnočnico v cerkvi.

BOŽIČ – PRAZNIK GOSPODOVEGA ROJSTVA 
je v soboto, 25. decembra. Praznični sv. maši sta ob 8 h (zorna – pastirska) ter ob 10 h (dnevna). Lepo vabljeni k sv. daritvi, da tako damo svetemu dnevu res pravo krščansko, doma pa lepo družinsko vsebino. 

Čiščenje in krašenje cerkve imate ta teden na skrbi verniki iz Zvodnega in Zagrada. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno letnemu in liturgičnemu času! 

* * * * * * 

Božična poslanica slovenskih škofov 2021

Dete v jaslicah je naš Rešitelj

Naš Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsve­tljuje vsakega človeka, si je iz Device Marije privzel telo in postal naš spremljevalec k Očetu v nebesih. On je Beseda, ki jo Cerkev oznanja, da bi na tej poti po njej vsi imeli življenje v obilju.

Dete v jaslicah je Rešitelj, ki prežene sleherno temo nevednosti in hudobije ter nam prižiga upanje. Zaradi njegovega usmiljenja smo vsi vredni, da živi­mo: rojeni in še nerojeni, zdravi in bolni, mogočni in šibki, pogumni in plahi, verni in neverni, pa tudi miroljubni in nemirni. Usmiljenje Deteta v jaslicah odpravlja razlike med nami in nas napolnjuje s spo­znanjem o Bogu. To nas nagiba k spremembam – ne v grožnjah in nasilju, temveč v pravičnosti in med­sebojni ljubezni.

Božič nas zato ne more prepustiti temi nevedno­sti o tem, kdo smo in kam gremo. Kot bratje in se­stre v Kristusu smo sinovi in hčere življenje ljube­čega Boga, ki nam je namenil neskončnost bivanja pri sebi.

Vsem prebivalcem Slovenije, zamejcem in izse­ljencem, bratom in sestram v Evangeličanski in Pra­voslavni cerkvi ter tudi pripadnikom drugih ver, še posebej pa bolnim in trpečim, brezdomcem in brez­pravnim, prestrašenim in jokajočim, izrekamo ško­fje svojo sočutno bližino in v molitvi na vas kličemo Božjo pomoč. Naj bodo božični prazniki blagoslo­vljeni in tolažilni. V novem letu želimo več medsebojne povezanosti; da bi iskali to, kar nas povezuje in nam prinaša skupno dobro.

* * * * * *

Božičnemu voščilu škofov se iz srca pridružujemo tudi vsi duhovniki, 

ki delujemo ali stanujemo  na Jožefovem hribu.

VESEL BOŽIČ !


Izdal; lazaristi in župnijski urad Celje – sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje, 
odgovarja: za župnijo; Vlado Bizant CM, župnik, GSM: 041 282 908, 

za Dom sv. Jožef; Irena Švab Kavčič, direktorica
Telefon: 059 073 800, faks: 03 548 15 96, elektronska pošta: info@jozef.si, 
spletna stran: www.jozef.si, 
misijonska hiša TRR: SI56 33000-0001845319, 
župnija TRR: SI56 0483 5000 3316 584, 
Dom sv. Jožef TRR: SI56 33000-0001631628

Deli.