Orgelski seminar s Tomažem Sevškom

“Sobotni dopoldnevi so pri sv. Jožefu tudi v tem semestru vedno pestri – običajno se slušatelji Orglarske šole srečujejo na predavanjih liturgike, organologije, solfeggia in harmonije ter kontrapunkta, medtem ko imajo drug za drugim še individualni pouk orgel ali klavirja. V soboto, 13. aprila, pa so se zbrali na seminarju Tomaža Sevška Šramla z naslovom J. S. Bach in njegovi vplivi v orgelski glasbi nemških skladateljev iz obdobja romantike. Predavatelj je dan pričel z izrazitvijo želje, da bi skupaj raziskovali, prišli do novih spoznanj o glasbi in drug drugega navdihovali za nadaljnje delo. In po odzivih sodeč, nam je skupaj zares uspelo ravno to. Ob vstopu v cerkev nas je poleg orgel pričakal še, za večino neznan, instrument – klavikord. Predavatelj nas je z zanimivim pripovedovanjem popeljal v domovanje J. S. Bacha, kjer se je na tovrsten instrument pogosto igralo. Tako smo spoznavali Bachovo osebnost, njegov značaj in njegovo ljubezen do spevnosti glasbe. Tipke klavikorda smo z veseljem preizkusili in prisluhnili delčkom različnih skladb izpod prstov predavatelja. Na koru se je nato 6 aktivnih in 5 pasivnih udeležencev in udeleženk seminarja podalo na pot odkrivanja lepot orgelskih registrov in različnih barv, iskanja ustrezne artikulacije in karakterjev skladb.Pod mentorstvom Katarine Arlič Leban, sta se iz Glasbene šole Celje seminarja udeležila Neža Godnik in Mihael Žlender. Z Orglarske šole sv. Jožefa so se seminarja udeležili Klara Jug, Ana Mastnak in Tanja Rovšnik iz razreda Andreje Golež Gruden ter Andreja Črešnar, Nejc Podgoršek in Ana Rehar iz razreda Neže Ulaga. Pridružil se nam je tudi Matjaž Meglič. Po kosilu smo se zadržali kar na toplem soncu pred cerkvijo, kjer smo prisluhnili drugemu delu predavanja. Omenjali smo Bachovo prirejanje Vivaldijevih koncertov, pričetke ustvarjanja zvočnih posnetkov z voščenimi valji ter Lisztovo znamenito izvedbo Bachove Pasakalije v c-molu na Ladegastove orgle. Posvetili smo se tudi zvočnim primerom, ki so jih izvedli F. Busoni, U. Walther ter K. Straube. Jožefov hrib smo v poznem popoldnevu zapustili polni novih in zanimivih informacij, ki se jih bomo trudili s pridom uporabljati. V imenu Orglarske šole sv. Jožefa se zahvaljujem predavatelju Tomažu Sevšku Šramlu za vso predano znanje in prinašanje svežih idej ter predvsem iskrenega veselja do (orgelske) glasbe med nas.”

Iskrena hvala Tomažu za prizadevanja, Neži za zapis in pripravljenost ter slehernemu udeležencu seminarja in njihovim mentorjem!

Deli.