Obiski v Domu sv. Jožef

Spoštovani,

že nekaj časa se nismo takole nagovarjali in smo mislili, da že ne bo potrebno več, pa je še vedno tako, da v varstvih starejših ni bistveno drugače kot je bilo. Žal nas različna ministrstva in ustanove še vedno obsipavajo z vedno novimi navodili. V medijih so veliki naslovi, kot »Obiski so spet dovoljeni« in podobno, v drobnem tisku pa potem navodila, kako in pod kakšnimi pogoji. Ta navodila seveda prejemamo po domovih in so za nas obvezujoča. Jaz trdno upam, da vam bom čimprej lahko pisal kaj bolj spodbudnega, hkrati pa želim, da bi vas tudi s tem pisanjem ne bi spravil v slabo voljo.

  • Tako se je potrebno na obiske še vedno napovedati in sicer socialni delavki, gospe Kristini.
  • Ob obisku je potrebno merjenje telesne temperature in vodenje evidence obiskovalcev ( v kolikor je mogoče vas prosimo, da si izjavo, ki bo dosegljiva na naši spletni in Facebook strani, sami natisnete doma in jo prinesete s seboj).
  • Obiski so omejeni na eno zdravo osebo, odsvetovani pa obiski otrok in mladostnikov.
  • Obiskovalci ste naprošeni, da pridete na obisk s svojo masko in tudi sicer skrbite za razkuževanje rok pred in med obiskom; za razkužilo bomo poskrbeli mi.
  • Glede prinašanja različnih stvari velja pravilo, da jih bomo, manjše, do 2 kg. sproti razkužili in izročili stanovalcem še isti dan, večje pakete ali vreče pa bomo shranili in jih po 72. urah izročili stanovalcem. Enako velja tudi za stvari, ki jih bodo stanovalci prinesli v hišo iz trgovine ali obiska pri svojcih.

Obiski odslej ne bodo več v Kardinalovi dvorani in pred njo, temveč v atriju, kjer boste s stanovalci lahko pol ure posedeli za mizah, ki so ob Domu na desni strani proti vhodu.  V primeru dežja predvidevamo obiske pod arkadami v atriju. 

Obiski so od ponedeljka naprej možni vse dni v tednu in sicer od ponedeljka do petka od 10. do 12. (pokretni stanovalci) in od 14. do 16. ure (težje pomični in nepomični stanovalci), po vsakem obisku pa je 10. minut namenjenih za razkuževanje. Ob sobotah in nedeljah so obiski od 14. do 17. ure, spet na pol ure z enakim presledkom. Ponovno vas naprošamo, da prihajate zgolj na napovedane obiske ter se res skušate držati dogovorjenega termina in ste točni, sicer se nam zruši sistem, oziroma boste imeli zaradi vaše zamude krajši obisk. Za organizacijo obiskov potrebujemo dodatnega človeka izmed naših zaposlenih, ki nam ga nihče ne priznava, zato moramo čim bolj načrtno skrbeti za dogajanje. Hkrati pa želimo, da bi obiskov bili deležni vsi stanovalci, zato bodo pri želji po ponovnem obisku imeli prednosti tisti stanovalci, ki obiska še niso imeli.

Samostojne stanovalce in tiste, ki to zmorejo pa boste od ponedeljka naprej lahko tudi odpeljali domov ali pa v mesto z upoštevanjem vseh navodil, ki veljajo v času trajanja ukrepov za preprečevanja prenosa okužbe, kar velja še posebej, ko boste z njimi doma ali pa v mestu.

Ker se obe dejavnosti naše hiše ne smeta mešati, je vsem stanovalcem in zunanjim obiskovalcem prepovedan prehod iz enega v drugi del hiše tako znotraj kakor v atriju. Možen vstop v Marijino hišo, kadar je potrebno, je le skozi glavni vhod, stara recepcija in seveda potem brez prehajanja v varstvo starejših.

Z veseljem bi vam postregli z drugačnimi, bolj človeškimi navodili, pa ne moremo in vas prosimo za razumevanje. 

V upanju, da se bo virus tako umaknil, da bomo lahko mirni in spet povsem sproščeni, se vam zahvaljujemo za vaše dosedanje sodelovanje in razumevanje, hkrati pa vas prosimo, vztrajajmo še naprej v vsem, v čemer pač moramo, da bomo enkrat res prišli v povsem sproščeno okolje. 

Lepo pozdravljeni in vse dobro.

                                                                                   Jože Planinšek
s poslovodstvom in vsemi zaposlenimi 

Celje, 5. junija 2020

Deli.