Nedelja Jezusovega krsta

leto 21
št. 2
10. januar 2016


razpored svetih maš

nedelja, 10. januar – Jezusov krst
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
– + Marjan Škerbic, greg.
ob 10.00 – + starši in stari starši Tacol

ponedeljek, 11. januar – Pavlin Oglejski, škof
maše: ob 8.00 – + za Božje varstvo in zdravje v družini
+ Marjan Škerbic, greg.
ob 18.30 – + Martin in Marija Krumpačnik

torek, 12. januar – Tatjana (Tanja), mučenka
maše: ob 8.00 – + Marjan Škerbic, greg.
ob 18.30 – + Friderik Čavš

sreda, 13. januar – Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj
maše: ob 8.00 – + Marjan Škerbic, greg.
ob 15.00 (Emina k.) – v zahvalo ob življenjski obletnici
ob 18.30 – + po namenu darovalca

četrtek, 14. januar – Feliks Nolanski, duhovnik
maše: ob 8.00 – + Marjan Škerbic, greg.
ob 18.30 – + Janez Kosaber, 30. dan

petek, 15. januar – Mihej in Habakuk, preroka
maše: ob 8.00 – + Marjan Škerbic, greg.
ob 18.30 – + prijatelji iz bolnišnice

sobota, 16. januar – Honorat, škof
maše: ob 8.00 – + Marjan Škerbic, greg.
– + Angela Ingruber (iz Doma)
ob 18.30 – + Marija in Franc Pevec ter Antonija Kač

nedelja, 17. januar – 2. nedelja med letom – Anton, puščavnik
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
– + Marjan Škerbic, greg.
ob 10.00 – + Franc Janžekovič, obl.


Spoštovani!

S praznikom Jezusovega krsta
se končuje božična doba in se pričenja prvi del bogoslužnega časa med letom. Jaslice v cerkvi seveda še ostanejo do svečnice.

* * * * * * *
     * Kristjani naj bi se vedno bolj zavedali, kako nekaj velikega je biti Božji otrok in da je treba v skladu s krstnim dostojanstvom tudi živeti.

     * Velika večina nas je bila kr­ščena v starostni dobi, v kateri se tega dejanja nismo mogli zavedati. Zato naj bi pogosto razmišljali o sv. krstu, njegovi veličini in pomenu za vse naše življenje in življenje drugih. Priložnost za takšno razmiš­ljanje, združeno z molitvijo, je na primer obletnica našega krsta, obnavljanje krstnih obljub, udeležba pri skupnem krščevanju in pri postnem in velikonočnem bo­goslužju, ki ima veliko krstnih motivov. Vse to bo moglo v nas obnavljati krstno milost in ve­selje za krščansko življenje. V nekem pogledu je vsaka nedelja z obhajanjem sv. evha­ristije obnavljanje krstne mi­losti.

            * Krščanska skupnost bo z veliko ljubeznijo novokrščenca sprejela za svojega, ter mu z zgled­nim krščanskim življenjem kazala, kako je treba živeti kot otrok nebeškega Očeta, brat ali sestra Jezusa Kristusa in svetišče Svetega Duha.

            * Ker je s krstom nujno pove­zana krščanska vzgoja, bomo krst odložili tam, kjer ni mo­goče doseči zadostnega jamstva za krščansko vzgojo otroka. Pri tem po Gospodovem zgledu tlečega stenja ne bomo ugasili in nalomljenega trsa ne zlo­mili.   (iz: Prenova 2, Nadšk. ord. Ljubljana)


Seja Župnijskega pastoralnega sveta
bo jutri zvečer po večerni maši. Začnemo jo v cerkvi s tihim češčenjem za našo poklicanost, za duhovne poklice in za edinost med kristjani, nato jo nadaljujemo v Lazarjevi učilnici v Lazarjevi hiši. Člani ŽPS lepo povabljeni!

Priprava na krst
za starše in botre, ki te še nimate in nameravate krstiti svojega otroka, bo spet v torek od 16. do 19. ure v Kardinalovi dvorani. Lepo vabljeni!

Ravni in smeri našega življenja
je sklop predavanj, ki jih pripravlja nadškof dr. Anton Stres. Spet je na vrsti v torek ob 19. uri v Kardinalovi dvorani. Lepo vabljeni, saj je tema izredno zanimiva, seveda pa tudi predavatelj kompetenten, kot bi ga težko našli. Vabljeni!

Kuba na fotografijah popotnika
je naslov potopisnega predavanja, ki nam ga pripravlja v četrtek zvečer ob 19. uri znani popotnik in tudi predavatelj gospod Franci Horvat.

Božični koncert Godbe na Pihala s Svetine z gosti
bo v okviru cikla »Glasba na hribu« v petek zvečer ob 19. uri v cerkvi. Našim Svetinčanom radi prisluhnemo, ko sodelujejo pri različnih prireditvah, zato smo jih toliko bolj veseli, ko bodo tokrat pri nas s koncertom in božičnimi melodijami. Gostje večera bodo tudi naši Fantje z Jožefovega hriba. Lepo vabljeni, vstop je prost!

Preživimo dan s trpečim Slovencem
je naslov posebne duhovne obnove, ki nam jo pripravlja priznani likovni teoretik in umetnik prof. dr. Jožef Muhovič. Potekala bo v soboto od 9.30 do približno 13. ure. Ob likih trpečega Slovenca v naših povojnih umetniških stvaritvah nas bo umetnik skušal soočiti s samim seboj. Vstop prost, lepo vabljeni vsi, saj bo to svojevrstna oblika poglobitve duhovnega življenja!

Delavnica petja psalmov
pri liturgiji bo v soboto, in sicer od 9.30 do 13.00. Vodil jo bo gospod Simon Jager. Namenjena je vsem, ki bi radi poživili koralni način liturgičnega petja in pri njem tudi sodelovali.

Blagoslov domov
Duhovnik je že prišel blagoslovit večino domov, kjer ste v preteklih letih izrazili željo za to. Seveda pa ob prvem – nenapovedanem – obisku nekaterih ni bilo doma. Nič ne de, saj je do svečnice še kar nekaj časa. Morda nam kar sami sporočite, kdaj bi bil primeren čas za obisk. Tudi iz tistih hiš, kjer doslej niste imeli te lepe krščanske navade, da povabite duhovnika na obisk za blagoslov, lahko to storite.

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki iz dela Popovičeve ulice in Novih Selc. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu času.

* * *

V skladu z izročilom Cerkve krščujemo tudi otroke, ki še ne morejo imeti in ne izpovedati osebne vere. Ti so krščeni v veri Cerkve, v veri, ki jo kot udje Cerkve izpovedujejo starši, botri in drugi navzoči. Starši ali njihovi namestniki pa morajo jamčiti, da bodo otroke krščansko vzgajali. Cerkev brez tega jamstva ne krščuje. Krst tudi otroka obvezuje, da se tedaj, ko je za to sposo­ben, svobodno in zavestno z vero in ljubeznijo odloči za Kristusa.  (iz: Prenova 2, Nadšk. ord. Ljubljana)

Deli.