Mohorski večer: Leon Oblak – “Jezus Kristus”


CELJSKA MOHORJEVA DRUŽBA in DOM SV. JOŽEF CELJE

vabita na spletni MOHORSKI VEČER 

v torek, 18. januarja 2022, ob 19. uri

Ob izidu 3147 verzov dolge prepesnitve Nove zaveze bosta o religiozni in metrično urejeni poeziji ter svojevrstnem spomeniku Božji slavi spregovorila 

avtor dr. Leon Oblak 
in 
urenik Aleš Čeh.

Vabljeni!

Dogodek bo predvajan preko Facebook profilov: Celjska Mohorjeva družba in Dom sv. Jožef

Video predstavitev knjige je na voljo na spodnji povezavi:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2FaCKstbacKM%2F%3Ffbclid%3DIwAR35c9VbdcseBUd6UpkDjUypz9d22buG3zhYg6tRHy-5Em-LQwujH8niNrw&h=AT18J293kmU6n62ff-U528RQyeZnaNz8kL9IB7E0_UPJhRsDHz-38dFJCbYZOo2HJNtB5kud3peOFNKcpXmI6eCOBieuy7AGJGwvFSN_x6Xk05Ua-TvnbaV_bN_uOxN5Qs2Uta78Cg&tn=-UK-R&c[0]=AT39-1Jkdh09GBAYYIvO6yc2oDeQbZANO-89rOzsxlVKm6yMx-tcN4tfFygA3kWVhDyISnLJIDoX7hsPCZxfC6ZIBvRQUQc_p85pVu6IaDL02hCOnJt9-6FmD2zK4qwfkxhaJlt5qwvKNo4sS2w0nuAcJb7bKpdZxSQjfCOuYbrXK9z265eYXeDu8auCcjqt_OR9wR-828NqIrgyeFbHCX7N6z7Icao72IyKhHDc_txBugPRuZn4W7k

Deli.