Seminar: Spreminjanje pristopa iz “delati” v “biti”-galerija

V okviru izobraževanj Moč nemoči smo danes izvedli srečanje na temo paliativne oskrbe – spreminjanje pristopa »delati« v »biti«. Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili predavanju red. prof. dr. Sebastjana Kristoviča. Z dr- Ireno Švab Kavčič so pregledali preobrazbo Ars Moriendi v model diamanta, ob katerem smo odkrivali načine vstopanja v notranji svet. Veselimo se nadaljnjih raziskovanj in jesenskega srečanja.


Seminar: Spreminjanje pristopa iz “delati” v “biti”

V lanskem letu smo izvedli osnovno stopnjo prvega modula izobraževanj, ki so namenjena krepitvi duhovnosti in duhovne oskrbe v paliativnem pristopu.  Preteklo jesen smo izvedli nadaljevanje prvega modula »Paliativna oskrba – iskanje globine« ter osnovno stopnjo drugega modula »Being in doing«

»Being in doing«

V mesecu februarju 2024 pa bomo z dr. Kristovičem in dr. Švab Kavčič govorili o tem, kako v paliativnem pristopu bolj »biti«, kot zgolj »delati«. Utemeljiteljica sodobnega paliativnega pristopa Cicely Saunders je v logoterapiji prepoznala osnovno vodilo dela s hudo bolnimi in umirajočimi. S tem, ko ne išče odgovorov na vprašanja »zakaj«, ampak s primernim načinom oskrbe ponuja odgovor »kako«, pomaga tudi zaposlenim, da svoje poklicno delo sprejmejo kot svoje poslanstvo.


Nadaljevali bomo z osnovno stopnjo drugega modula »Being in doing« – spreminjanje pristopa »delati« v pristop »biti«. »Delati« pomeni izvajati neko aktivnost, opravilo, dejavnost, intervencijo, medtem, ko »biti« pomeni biti odgovoren, biti prisoten, vključujoč duhovno dimenzijo oskrbe, odgovarjati na konkretna življenjska vprašanja, v nenehni dejavnosti, inherentni napetosti med človekom in smislom, ki ga je potrebno izpolniti.

Namen: Odkriti sebi lastno duhovnost in njen vpliv na delo s hudo bolnimi in umirajočimi. Zavedanje edinstvenosti osebne duhovnosti, povezovanje in čuteče odzivanje na svoja in tudi duhovna vprašanja stanovalcev in njihovih bližnjih ter odkrivanje smisla v svojem delu, zgolj poklicno delo preoblikuje v poslanstvo, način življenja.

Vsebina drugega modula je usmerjena k osebni duhovni formaciji udeležencev izobraževanja:

· razmišljanje o zakramentu kozarca hladne vode in/ali zakladov teme,
· odkrivanje smisla preko uresničevanja ustvarjalnih, doživljajskih vrednot in vrednot stališč (zgodba mladega bolnika),
· refleksija duhovnosti v posameznikovem osebnem življenju (model diamanta).

Petek, 16. februarja 2024, od 9.00 do 13.00

Voditelja: dr. Sebastjan Kristovič in dr. Irena Švab Kavčič

Prosimo za prijave do konca januarja na info@jozef.si ali 059-073-800. Prispevek za seminar je 50 € (brez DDV).


Seminar: Spreminjanje pristopa »delati« v »biti«
»Cicely in David«

V lanskem letu smo izvedli osnovno stopnjo prvega od treh modulov izobraževanj namenjenih krepitvi duhovnosti in duhovne oskrbe v paliativnem pristopu. V jeseni bomo izvedli nadaljevanje prvega modula »Paliativna oskrba – iskanje globine« in spomladi še osnovno stopnjo drugega modula »Being in doing«.

V novembru se bomo srečali z udeleženci prvega seminarja. Pridružijo se nam lahko vsi, ki so prebrali knjigo »Čujte z menoj«. Na ogled bo film »Cicely and David«. Gre za posnetek igre, ki predstavlja pot, ki jo je do ustanovitve hospica sv. Krištofa prehodila Cicely Saunders. Izpostavi temeljne postulate paliativnega pristopa, zato ni čudno, da David Clark, biograf Cicely Saunders, pravi, da je ta igra dejansko igra današnjega časa. O tem in še čem bo udeležence nagovoril preko zooma.

Petek, 17. novembra 2023, od 9.00 do 13.00

Voditeljici: Marjana Bernot in dr. Irena Švab Kavčič

Prosimo za prijave do konca oktobra na info@jozef.si ali 059-073-800.
Seminar pripravljamo v sodelovanju s Slovenskim združenjem za paliativno in hospic oskrbo (SZPHO). Prispevek za seminar je 50 € (brez DDV).

Deli.