Ljubka Šorli: “Neizpovedana ljubezen”

Ljubka Šorli Bratuž
Neizpovedana ljubezen
Sonetni venec posvečen mami Alojziji

Ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija,
Lada Ščurek 
in prof. Peter Napret, citre
Režija: Lovro Tacol

Nedelja, 17. marca 2024, 
ob 16:00, v cerkvi sv. Jožefa
Vstop prost – prostovoljni prispevki – vabljeni!


 LJUBITELJSKO GLEDALIŠČE PETRA SIMONITIJA CELJE je »staro« gledališče (korenine segajo v leto 1993) z novim imenom. Nekdanje Ljubiteljsko gledališče Teharje – Celje se je leta 2020 odločilo preimenovati: nadelo si je ime dolgoletnega igralca, režiserja, umetniškega vodje, gledališkega duhovnega očeta. Večji del bogatega repertoarja zavzemajo recitali, s katerimi gledališčniki redno predstavljajo pisatelje in pesnike svetovne in domače literature ter ostale pomembne slovenske osebnosti. Ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija Celje je imelo v času svojega delovanja že več kot sedemsto nastopov. Predstavlja se v Sloveniji, med rojaki v Italiji, med štajerskimi Slovenci v Avstriji in na Hrvaškem. 

Umetniški vodja gledališča je Peter Simoniti. 

Prof. PETER NAPRET je publicist, pedagog in glasbenik, rojen 9. avgusta 1968 v Celju. Obiskoval je Srednjo glasbeno šolo in Akademijo za glasbo v Ljubljani (violina pri prof. Slavku Zimšku). Šele v srednješolskih letih se je prvič srečal s citrami, o katerih ni do takrat vedel skoraj nič. Instrument ga je povsem prevzel, še zlasti, ko je spoznal paleto njegovih izraznih zmožnosti in bogastvo literature pisane za koncertne citre. Po violinski diplomi leta 1993 je veliko časa posvečal raziskovanju citrarstva doma in po svetu, študiral citre na Tirolskem deželnem konzervatoriju v Innsbrucku (prof. Harald Oberlechner), obiskoval citrarske seminarje ter se kasneje poleg violine lotil tudi poučevanja tega instrumenta. Zadnja leta poučuje na glasbenih šolah Fran Korun Koželjski Velenje in Ljubljana Moste – Polje. Nastopa po Sloveniji, igral pa je že tudi po več evropskih državah. Leta 2008 mu je Sklad za kulturne dejavnosti podelil Gallusovo listino za dolgoletno uspešno delo. 

(Povzeto po: https://sites.google.com/site/citreslo/slovenski-citrarji/peter-napret) 

Deli.