KONTAKTI

Informacije in rezervacije:

Tajništvo : (0)59 073 800, e-posta: info(at)jozef.si
*Telefonska številka za nujne primere v nočnem času: 070 552 403

dr. Irena Švab Kavčič, univ. dipl. ekon., direktorica, ravnateljica varstva starejših, tel. 05-907-38-01, e-pošta: irena.svabkavcic(at)jozef.si

mag. Jure Levart, univ. dipl. teolog, namestnik direktorice, ravnatelj duhovno-prosvetne dejavnosti, tel. 05-907-38-02; e-pošta: jure.levart(at)jozef.si

Mateja Vrečko Čater, univ. dipl. ekon., računovodja, tel. 05-907-38-16; e-pošta: mateja.vreckocater(at)jozef.si

Vesna Kolšek Zevnik, računovodja, tel. 05-907-38-16; e-pošta: vesna.kolsekzevnik(at)jozef.si

Mojca Vavdi, ekonomski tehnik, ekonomski referent; tel. 05-907-38-06; e-pošta: mojca.vavdi(at)jozef.si

Miha Lokovšek, dipl. teolog, ravnatelj Orglarske šole, programski vodja, tel. 05-907-38-04; e-pošta: miha.lokovsek(at)jozef.si

Viljem Kaučič, uni. dipl. teolog, urednik revije Prijatelj, programski vodja, urednik revije Prijatelj; tel. 05-907-38-05; e-pošta: viljem.kaucic(at)jozef.si

Ana Kovačič Stepišnik, univ. dipl. soc. del., tel. 05-907-38-03; e-pošta: ana.stepisnik(at)jozef.si

Simona Patru, mag. zdr. – soc. mag., vodja zdravstvene nege in oskrbe, tel. 05-907-38-08; e-pošta: simona.patru(at)jozef.si – v času odsotnosti jo nadomešča Anja Gobec Voga, dipl. m. s.

Simona Plešnik, vodja tajništva, tel. 05-907-38-00

Oto Ferleš, vodja prehrane, tel. 05-907-38-07

Jerneja Šajn, vodja pralnice, tel. 05-907-38-13

Ambulanta varstva starejših, tel. 05-907-38-09