Kategorija: Koncerti

Po dolgem premoru zaradi epidemije se je v preteklem pastoralnem letu v program dogajanja v Domu vrnila večina prireditev, tako tudi koncertni cikel. Tako z veseljem po glasbi bogatem preteklem letu načrtujemo in se podajamo v novega. Ko na Hribu živi glasba, se nam zdi, da potem živi tudi vse drugo. Zahvaljujoč velikemu številu glasbenikov in pevcev iz župnije in kraja je zelo veliko kvalitetne domače bere, pri čemer smo bili letos še posebej veseli desete
obletnice fantov z Jožefovega hriba, ki so v glavnem postali že možje in zvesto nadaljujejo zastavljeno delo. Domači ustvarjalci poleg pogostih nastopov čez leto še posebej pridejo do izraza ob prazniku kulture na Jožefovem hribu in ob večeru v atriju z naslovom Župljani župljanom. Sicer pa so redni gostje našega dogajanja, ki ga delimo na dva sklopa; letnega z Večeri v atriju in zimskega z Glasbo na hribu, različni instrumentalni in vokalni sestavi, solisti in zbori, ki nas odpirajo navzven in omogočajo, tako krajanom, kot stanovalcem in seveda vsem obiskovalcem, brezplačna srečevanja z vrhunsko ljudsko in umetnostno kulturo. V letošnjem letu bomo nekoliko bolj vključili še ples s folklornimi skupinami. Kot že navedeno, je dogajanje brezplačno, ni pa zastonj. Mnogi se odpovedo honorarjem, drugim je potrebno kaj izplačati. Redni pa so materialni stroški, stroški pogostitve, prevozov in avtorskih pravic za SAZAS. Hvala vsem, ki nas redno pri tem podpirate, ni pa lahko, tudi glede na delovanje celotnega Doma, zato bo vsak prispevek tudi v prihodnje še kako dragocen in dobrodošel. Vsekakor pa je vaša številna udeležba in lep odziv za nas, organizatorje, kot tudi za nastopajoče še posebej dragocena in navdušujoča. Zato zares lepo povabljeni!