Izobraževanje o metodi montessori s Cameronom Campom

MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO
Seminar z dr. Cameronom Campom

Torek, 20. junija 2023, v Domu sv. Jožef

V Domu sv. Jožef montessori za starejše in osebe z demenco uporabljamo že več let. Tudi Cameron J. Camp nas je že 2x obiskal – nazadnje junija 2019. Kar nekaj let je preteklo, vendar smo vztrajali.  Letos bo zopet med nami. Pridružila se mu bosta tudi Veronique Durand Moleur – zastopnica za Evropo,  in Gary Johnson , ki se ukvarja z Montessori Leadership pristopom. 20. junija bo tako potekal enodnevni seminar za vse zainteresirane – strokovne delavce, zdravnike, svojce, oskrbovalce. Med seminarjem bodo predstavljene tudi povezave z vodenjem po načelih montessori (Montessori Leadership).

Prijaviti se je mogoče na spletni povezavi: https://docs.google.com/forms/d/1KY0wSRtq2dPWGyEZnlmxoH8LxH7q4u3eXwbdkjyUfhY/edit .

Cena seminarja je 130€ + DDV, kosilo je všteto v ceno. V primeru, da iz iste ustanove ali gospodinjstva prihaja več oseb, se cena primerno zniža (več na prijavnici).

Temeljne usmeritve metode montessori za starejše in osebe z demenco so kot temelji na katerih se trudimo graditi naše odnose. Želimo si spodbujati samostojnost stanovalcev s potrebnimi prilagoditvami in tem, da podpremo in ohranjamo spretnosti, sposobnosti in veščine, ki so še ohranjene. Cilj je vključenost stanovalcev v oblikovanje dinamike, sodelovanja in življenja v domu. Odnosi med zaposlenimi, stanovalci in svojci naj bi ohranjali dostojanstvo, bili spoštljivi ter si prizadevali za sprejemanje vseh vključenih ne glede na to kam jih je življenje zaneslo – to je pot nenehne rasti, ki se nikoli ne konča. Pri osebah z demenco težavno vedenje prepoznavamo kot odzivno vedenje, ki je vedno posledica nekih stisk ali potreb, ki so ostale nerešene. Iskanje vzrokov ni enostavno, vendar dobre rešitve prinašajo zadovoljstvo vsem vključenim. Pri tem si pomagamo tudi s tehniko odloženega priklica, s pomočjo katere se tudi osebe z demenco še vedno lahko učijo. Rdeča nit vsega naštetega je, da kljub starosti, demenci ali drugim težavam, lahko imajo dobro življenje. Pri tem si zaposleni pomagamo z 12 načeli metode montessori, ki so zelo praktične in podpirajo vse zapisano.

Deli.