Govorimo latinsko. Loquamur latine!

Dvodnevno srečanje, namenjeno dijakom in študentom, ki jim latinščina ni odveč in bi jo radi doživeli drugače kot v šolskih klopeh. Program predvideva govorjeno latinščino za začetnike, branje in razlago izbranih latinskih besedil, vaje,pesmi in molitve v latinščini. Od udeležencev se pričakuje poznavanje osnove latinske slovnice. Število udeležencev je omejeno (najmanj osem in največ šestnajst oseb).

2.-3. novembra 2019. Pričetek ob 9.30, sklep s kosilom.
Voditelj: dr. Miran Sajovic SDB
Prosimo za prijave do 31. oktobra

Deli.