Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2017

 

Celje – Dom sv. Jožef – Orglarska šola – sobota, 25. novembra 2017

Spoštovane članice, spoštovani člani Slovenskega Cecilijinega društva, drage kolegice in kolegi, članice in člane, druge slovenske organistke in organiste, zborovodkinje in zborovodje, slušatelje slovenskih orgelskih šol, študente glasbe, cerkvene pevce in ljubitelje cerkvene glasbe ter vse tiste somišljenike, ki še niso člani našega društva, vabimo da se v soboto 25. novembra v Celju pri sv. Jožefu skupaj udeležimo tradicionalnega letnega strokovnega srečanja društva, Dneva slovenskih cerkvenih glasbenikov 2017.

Slovensko Cecilijino društvo


Spored

08:30–09:00 – Prihod in vpis
09:00–09:30 – Uvod in pozdrav gostiteljev
09:30–10:00 – Orglarska šola sv. Jožef – Dan odprtih vrat, Pevska delavnica – plenum (Klara Maljuga)
10:00–10:30 – Glasbena teorija s solfeggiom I (Jasna Kapun) – obisk pouka – ali/in Harmonija – kontrapunkt (Klara Maljuga) – obisk pouka
10:30–11:00 – Prispevek cerkvenega glasbenika v skupni blagor ožjega in širšega občestva
predavanje (Ivan Florjanc)
11:00–11:30 – Odmor s kavo
11:30–12:40 – Glasbeniki v slovenski cerkveni glasbi, pomen povezovanja, vloga SCD
posvet (Milan Jevnikar)
12:40–13:00 – Vredno in uporabno – nekaj kanonov (vodja naknadno)13:00–14:00 – Odmor za kosilo
14:00–14:40 – Orglarska šola sv. Jožef – Cerkvena glasba pri sv. Jožefu (Miha Lokovšek), 15 let Šole za cerkveno glasbo Murska Sobota (Mitja Medved)
14:45–15:30 – Nova cerkvena pesmarica – (Matej Podstenšek)
15:30–16:00 – Odmor s kavo
16:00            – Koncert skladb S. Premrla, E. Komela, U. Kreka, A. Mava idr. (Fantje z Jožefovega hriba, slušatelja orglarskih šol iz Celja in Murske Sobote, študentje Oddelka za sakralno glasbo Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani)
Po koncertu – Sklep in slovo


Prireditelj si pridržuje pravico do spremembe sporeda.

Prijavnica

Prijavite se do vključno torka 21. novembra z navadno ali e-pošto na naslov društva oz. info@scd.si.

Prijavnina za udeležbo na DSCG 2017 znaša 25 evrov za člane in 35 evrov za udeležence, ki še niste člani društva. Vključuje udeležbo, gradiva ter kosilo in okrepčilo med odmori. Prijavnino poravnate v gotovini ob prihodu.

Informacije
info@scd.si
031.879281

Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov 2017 so omogočili
Slovensko Cecilijino društvo
Javni sklad Republike Slovenije za kulturo
Dom sv. Jožef Celje

Deli.