Darovi sv. Duha za življenje danes

Kristjanovo nravno življenje podpirajo darovi Svetega Duha. To so trajna razpoloženja, ki napravijo
človeka voljnega, da sledi pobudam Svetega Duha. Kako se to lahko odraža v vsakodnevnem življenju bomo razmišljali v sklopu sedmih predavanj.

Dar modrosti

torek, 15. decembra 2020 ob 19.00
Predavatelj: Jože Planinšek CM


Deli.