Zborovski koncert: Akademski pevski zbor Tone Tomšič

Koncert iz sklopa Glasba na hribu: »Zborovski koncert«

Nedelja, 25. novembra 2018, ob 19. uri, v cerkvi sv. Jožefa Celje

Nastopa: Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani

Vstop prost-vabljeni!


Foto: Jana Jocif

Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani združuje študentke in študente fakultet Univerze v Ljubljani, ki sta jim skupna velika ljubezen do petja in želja po vrhunskem umetniškem ustvarjanju. Zbor nadaljuje tradicijo Akademskega pevskega zbora v Ljubljani, ki ga je leta 1926 ustanovil France Marolt kot moški sestav. Od oktobra 2015 zbor vodi Jerica Bukovec. APZ se že od svojega nastanka uvršča med najpomembnejše usmerjevalce slovenskega zborovskega petja, ne samo po izvajalsko-tehnični plati, temveč tudi po svoji programski usmerjenosti. Zbor koncertira po vsej Sloveniji, sodeluje pri izvedbah vokalno-inštrumentalnih projektov, snema za arhiv RTV Slovenija ter sodeluje s tujimi dirigenti pri zborovodskih seminarjih in koncertih. Zbor potrjuje svojo kakovost z odmevnimi nastopi na številnih festivalih in tekmovanjih doma ter v tujini. Največji mednarodni uspehi APZ sta osvojeni prvi nagradi na tekmovanju za veliko nagrado Evrope – leta 2002 v Arezzu pod vodstvom Stojana Kureta in leta 2008 v Debrecenu pod vodstvom Urše Lah. Na državnem zborovskem tekmovanju ‘Naša pesem’ leta 2018 je zbor zasedel skupno 3. mesto in poleg zlate plakete dobil še nagradi za najbolje izvedeno slovensko sodobno in tujo sodobno skladbo.


Foto: Jana Jocif

Dirigentka Jerica Bukovec je diplomirala na ljubljanski Akademiji za glasbo. V okviru študijske izmenjave je v švedskem Malmöju eno leto študirala zborovsko dirigiranje v razredu Dan-Olofa Stenlunda. Študij je nadaljevala na Kraljevi akademiji za glasbo v Stockholmu, kjer je v razredu Andersa Ebyja zaključila magistrski študij zborovskega dirigiranja in pri istem profesorju nadaljevala še dodatno leto študija. V času študija na Švedskem je umetniško ustvarjala z zasedbo 16 poklicnih glasbenikov, snemala in pripravila koncert s Švedskim radijskim zborom, koncertirala z Berlinskim radijskim zborom in bila v zadnjih dveh letih dirigentka trem zborom v Stockholmu (KFUMsKammarkör, Stockholms Kammarkör in moški zbor Stockholms Studentsångare). Po povratku v Slovenijo je bila umetniška vodja Komornega zbora Ave, sodelovala pa je tudi s Komornim zborom RTV Slovenija in Slovenskim otroškim pevskim zborom (SOZ).

Na tekmovanju za mlade zborovske dirigente Europa Cantat v Ljubljani je leta 2009 osvojila 3. mesto, na tekmovanju Eric Ericson v Stockholmu pa se je leta 2010 uvrstila med tri finaliste. Za svojo nadarjenost je prejela različne štipendije in sicer kar štirikrat s strani Kungliga MusikaliskaAkademien v Stockholmu, je tudi dobitnica štipendije Ministrstva za kulturo v Ljubljani, Glasbene Matice Ljubljana, Eric Ericson štipendije in Dan-Olof Stenlund štipendije. Od leta 2015 uspešno vodi APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Z zborom je izvedla številne odmevne projekte in uspešno nastopala na domačih ter mednarodnih tekmovalnih odrih.

Deli.