Študenti Alma Mater Europaea v Domu sv. Jožef

Doktorandi programa Socialna gerontologija na Alma Mater Europaea so se po izpitu pri predmetu Gerontološke in antropološke analize interpretacije katerega nosilka je prof. dr. Jana Goriup v Domu sv. Jožef srečali z upokojenima zdravnicama Metko Klevišar in Julko Žagar. Od oktobra 2013 ob ponedeljkih, vsakih štirinajst dni, vodita skupino »Pogovori o življenju in smrti. Pogovori so vpeti v program izobraževanja in oblikovanja za delo s hudo bolnimi in umirajočimi, ki nosi naslov: »Moč nemoči« in ga v domu sv. Jožef izvajajo od leta 2014.  Metka Klevišar, začetnica paliativne oskrbe v Sloveniji, je s študenti delila svoj pogled na minljivost življenja in izkušnjo sožitja v Domu. Po živahnem pogovoru so se študenti seznanili z delovanjem Doma sv. Jožef in si ga tudi ogledali.

Deli.