Razpored verouka po razredih

Verouk bomo pričeli v torek, 13. septembra,
ko nas obišče birmovalec, opat Marjan Jezernik, zato vabljeni k večerni maši ob 18.30. Devetdnevnica pred sv. birmo se prične v petek, 9. septembra. Verouk bo sicer kot vsako leto ob ponedeljkih (prvi do četrti razred) in ob četrtkih (višji razredi).

Vpis otrok v prvi razred verouka: Lepo vabimo, da vpišete otroke tako kot v šoli. Prvi razred v šoli naj bi bil tudi prvi razred pri verouku, da bodo otroci lahko šli k zakramentom s svojimi vrstniki. Sicer pa – nikoli ni prepozno … Vedno dobrodošli!

Na Jožefov hrib prihaja s. Terezija Petrič, usmiljenka,
ki bo s prvim septembrom začela delati v našem Domu kot medicinska sestra in bo s tem, poleg s. Rozalije, nadaljevala poslanstvo s. Francke tudi kot katehistinja v 1. in 2. razredu verouka.  Veseli smo njenega prihoda, saj zagotovo pomeni obogatitev ne le za Dom, temveč tudi za našo in sestrsko skupnost ter župnijo.


Z novim pastoralnim letom 2016/17 smo pričeli tudi z veroukom za otroke. Tako si razredi sledijo po že ustaljenem urniku:

1. razred: ponedeljek ob 16.00 (katehistinja s. Terezija Petrič HKL)

2. razred: ponedeljek ob 17.00 (katehistinja s. Terezija Petrič HKL)

3. razred: ponedeljek ob 16.00 (katehet Vlado Bizant CM)

4. razred: ponedeljek ob 17.00 (katehet Vlado Bizant CM)

5. razred: četrtek ob 15.30 (katehet teolog Miha Lokovšek)

6. razred: četrtek ob 16.30 (katehet teolog Miha Lokovšek)

7. razred: četrtek ob 15.30 (katehet Vlado Bizant CM)

8. razred: četrtek ob 16.30 (katehet Vlado Bizant CM)


Kontakti:

Vlado Bizant CM: 059-073-823

s. Terezija Petrič HKL: 059-073-908

Miha Lokovšek: 059-073-804

Deli.