Priprava na krst

Ta razmišljanja so namenjena staršem in botrom, ki nameravate krstiti svojega otroka, so pa tudi priložnost, da poglobite zavest o pomembnosti in vlogi zakramenta svetega krsta. Pri tem vam bodo v pomoč razmišljanja, ki bodo zakrament krsta osvetlila z različnih vidikov, in jih pripravljajo:

Jože Planinšek, CM, duhovnik, in Jure Levart, teolog:

KRST KOT ZNAMENJE V ŽIVLJENJU DRUŽINE

Mag. Srečko Hren, duhovnik:

MOLITEV IN DARITEV, VIR SOŽITJA V DRUŽINI

Zakonca Matej in Ana Pirnat:

DRUŽINA – CERKEV V MALEM

Prispevki za pripravo na krst so prostovoljni. Po opravljeni pripravi na krst vsak udeleženec prejme potrdilo o opravljenem tečaju, ki ga predloži domačemu župniku, kjer sicer urejate vse potrebno za krst vašega otroka. Predavanja potekajo od 16. do 19. ure.

Spored srečanj

 

Torek, 15. novembra 2016

Torek, 10. januarja 2017

Torek, 14. februarja 2017

Torek, 14. marca 2017

Torek, 11. aprila 2017

Torek, 9. maja 2017

Torek, 6. junija 2017

Torek, 4. julija 2017

Torek, 5. septembra 2017

Torek, 3. oktobra 2017

Torek, 7. novembra 2017

Deli.