Informacije za svojce stanovalcev varstva starejših Doma sv. Jožef

Spoštovani,

na kratko se vam oglašamo iz Doma sv. Jožef, seveda žalostni, da lahko ohranjamo stike le na tak način a upamo, da bo čim prej drugače.

Življenje v hiši poteka povsem po ustaljenem redu a z veliko pozornostjo varovanja pred okužbami. Tako imajo stanovalci na programu vse redne dejavnosti, v drugem delu hiše, kjer je duhovno prosvetna dejavnost pa smo odpovedali vse prireditve in nastanitve.

Težko nam je še zlasti za vse, ki so zaradi nepokretnosti večinoma v postelji in ste jim bili svojci še posebej dragoceni, tako s pomočjo pri hranjenju kakor sicer, česar sedaj ni.  Z vso dobro voljo in skrbjo se jim posvečamo, da bi te spremembe čim manj občutili.

Vam pa ponujamo možnost, da nas pokličete po telefonu in vam bomo omogočili pogovor ali pa vsaj vaš nagovor njim, kjer se sami ne morejo odzivati in bo za to poskrbelo naše osebje.

Mnogim bo zaznava vašega glasu lahko veliko pomenila. V takih primerih nas pokličite, od ponedeljka do petka, med 10. in 11. uro dopoldne ter med 14. in 15. uro popoldne.

Na voljo so vam naslednje možnosti:

  • mobilna številka: 070-833-462,
  • »WhatsApp« in »Viber« aplikaciji: 070-833-462,
  • aplikacija »Skype«: dom.jozef@gmail.com

Smo v izrednih razmerah, kar zaznavamo povsod a samo sodelovanje, medsebojna podpora in upoštevanje navodil nam bo pomagalo, da bomo stvari lažje prebrodili.  Vsekakor pa nam razmere, kakršne koli že so ali še bodo, ne smejo vzeti zaupanja in vedrega pogleda v prihodnost.

Lepo vas pozdravljamo in Bog nas živi vse skupaj!

Jože Planinšek CM, direktor s poslovodstvom in vsemi zaposlenimi

Celje, 13. marca 2020

Deli.