Novo leto – Marija, Božja Mati

leto 22
št. 1
1. januar 2017


razpored svetih maš

Nedelja, 1. januar – Novo leto – Marija, Božja Mati
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – za Božji blagoslov v novem letu

ponedeljek, 2. januar – Bazilij Veliki in Gregor Nacianški, c.učitelja
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Hilda Kelc, obl.

torek, 3. januar – Presveto Jezusovo ime
maše: ob 8.00 – + Štefanija Urek in sorodniki
ob 18.30 – + Anton Vidmajer, obl.

sreda, 4. januar – Angela Folinjska, redovnica
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 17.30 – češčenje v čast Sv.Jožefa
ob 18.30 – za spravo v slovenskem narodu

četrtek, 5. januar – Emilijana (Milena), devica
maše: ob 8.00 – + Alojz Gajšek, duhovnik
ob 18.30 – + Anton in Olga Hercog

petek, 6. januarGospodovo razglašenje (SVETI TRIJE KRALJI)
maše: ob 8.00 – + Angela Majcenovič
ob 18.30 – + Silvo in sorodniki Oštir ter sorodniki Dvoršak 

sobota, 7. januar – Rajmund Penjafortski, duhovnik
maše: ob 8.00 – + Jožefa Samec (iz Doma)
ob 18.30 – v čast Brezmadežni za duhovne poklice

nedelja, 8. januar – Jezusov krst
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – v zahvalo


 

Spoštovani!

Župnija Celje-Sv. Jožef v letu 2016
V župniji je bilo v letu 2016 enaindvajset krstov. Šest novokrščenih je bilo iz naše župnije, ostali pa od drugod. Štirinajst otrok je bilo krščenih do prvega leta starosti. Krščena je bila tudi ena odrasla oseba (iz katehumenata). Sv. birmo sta septembra prejela 2 naša veroučenca, 2 odrasli iz katehumenata pa na veliko soboto. Imeli smo 3 poroke; vse od drugod. Vse tri neveste in dva ženina so bili rojeni l. 1990, en ženin pa 4 leta prej. Pokopali smo 34 pokojnih; 15 moških v povprečni starosti 76 let in 19 žensk v povprečni starosti 83 let. Najstarejši pokojni je bilo 96 let, najmlajšemu 26. Šest pokojnih je bilo iz naše župnije, ostali od drugod. Nekaj teh je zadnje mesece ali leta preživelo v Domu sv.Jožefa.

Koledovanje
bo v soboto, 7. januarja. Koledniki se zberejo ob 9 h v veroučni učilnici. Koledniki ob voščilu zbirajo darove za pomoč v deželah, kjer delujejo slovenski misijonarji, letos za Burundi, Madagaskar, Malavi, Ugando, Zambijo, Salomonove otoke, Albanijo in Ukrajino. Vsem – v imenu misijonarjev – vnaprej hvala za prijazen sprejem kolednikov in vaš dar, kolednikom pa čestitke za pogum! Ker je kolednikov premalo za obisk vseh hiš v župniji, vas prosimo, da svoj dar – če kolednikov ne bo k vam – oddaste v zakristiji ali na recepciji Doma sv.Jožef.                           20 + G + M+ B + 17

Prva sreda in ponovitev božične igre
je pred nami. Lepo vabljeni v sredo, 4. januarja ob 17.30 v cerkev, ko bodo naši mladi najprej ponovili božično igro,ki smo jo imeli pred polnočnico, nato bomo zapeli še litanije Matere Božje z božičnimi odpevi in se priporočili svetemu Jožefu ter prejeli blagoslov. Nato bo sledila še sveta maša.  Vedno znova lepo vabljeni na ta dan k naši skupni molitvi za posvetitev našega dela in blagoslov pri poslanstvu ter nove duhovne poklice. Gre za našo osrednjo molitev vsak mesec znova, ki pa je tudi zelo tipična, saj ob  sredah pred prvim petkom, ko je Jožefov dan, tega nimajo praktično nikjer.  Vabljeni župljani, stanovalci Doma in obiskovalci cerkve, seveda pa tudi vsi naši zaposleni.

Četrtek, petek in sobota
so prvi v mesecu. V petek je obisk bolnikov in ostarelih na domu. V soboto po maši je pobožnost v čast Marijinemu srcu.

Svete tri kralje
ali praznik Gospodovega razglašenja praznujemo v petek, 6. januarja. Z njim združujemo tudi misijonski dan otrok. Med mašo otroci prinesete svoje darove, ki ste jih zbirali v adventni odpovedi. Vabimo vse otroke, tudi predšolske, da si izdelate krono in zvezdico ter z njima pridete k praznični sv. maši, da bo praznik lepši in zanimivejši. Vsakdo od nas je lahko kralj – v dobroti. Na večer pred praznikom (v torek zvečer) je tretji sveti večer z blagoslovom doma in kajenjem.

Blagoslov domov:
Duhovnik je že ali še bo prišel blagoslovit dom povsod, kjer ste v preteklih letih izrazili željo za to. Morda bi še pri kateri hiši oziroma družini želeli blagoslov. Sporočite nam in z veseljem se bomo odzvali vašemu povabilu.

Pratika za leto 2017
je še na voljo (5,50 evra). Vabljeni, da si vzamete tudi kaj preostalega od verskega tiska, kar je na voljo na mizicah, in seveda vabljeni k naročilom – Družine, Ognjišča, Misijonskih obzorij, Prijatelja in Mohorjevih knjig.

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki z Janežičeve poti ter iz Zvezne, Groharjeve in Hribarjeve ulice. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno letnemu in liturgičnemu času.

* * * ** Ob začetku novega leta iskreno želim miru vsem ljudstvom in narodom, predsednikom držav in vlad, pa tudi odgovornim predstavnikom verskih skupnosti in različnih oblik civilne družbe. Prav vsakemu človeku – moškemu, ženski, dečku in deklici – voščim miru in prosim Boga, da bi Božjo podobo in podobnost, ki je v vsakem izmed nas, priznali drug drugemu ter v njej spoznali neizmeren Božji dar in vir neizmernega dostojanstva. To »najgloblje dostojanstvo« spoštujmo zlasti v konfliktnih razmerah in se oklenimo nenasilja kot dejavnega življenjskega stila.

* Nasilje ni lek za naš razdrobljeni svet. Odgovarjanje nasilju z nasiljem vodi, v najboljšem primeru, k prisilnim migracijam in povzroča neskončno trpljenje, ker so velikanske količine dobrin namenjene za vojaške cilje in odtegnjene vsakdanjim potrebam mladih, družin v stiski, starim, bolnim, veliki večini svetovnega prebivalstva. V najslabšem primeru lahko vodi številne, če že ne kar vseh, v telesno in duhovno smrt.

* V skladu z izročilom podpisujem to poslanico 8. decembra, na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. Marija je Kraljica miru. Ob rojstvu njenega Sina so angeli slavili Boga in na zemlji oznanjali mir ljudem blage volje (prim. Lk 2,14). Prosímo Devico, naj nam bo za vodnico.

»Vsi hrepenimo po miru; številni ga iz dneva v dan z drobnimi dejanji tudi krepijo. Mnogi trpijo in se potrpežljivo trudijo, da bi ga uresničili.« V letu 2017 si z molitvijo in dejanji prizadevajmo, da bi iz svojega srca, svojih besed in dejanj izgnali nasilje ter oblikovali nenasilno skupnost, ki skrbi za skupni dom. »Nič ni nemogoče, če se z molitvijo zatečemo k Bogu. Vsi smo lahko kovači miru.«

iz poslanice papeža Frančiška za svetovni dan miru 2017

Deli.