Nedelja svetega Pisma

leto 25
št. 4
26. januar 2020


razpored svetih maš

nedelja, 26. januar – 3. nedelja med letom – nedelja Svetega pisma
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – po namenu darovalca
–  za zdravje

ponedeljek, 27. januar – Angela Merici, ustanoviteljica uršulink
maše: ob 8.00 – + Marija in Dušan Gak
ob 18.30 – + Vlado Vodeb (iz Doma)

torek, 28. januar – Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – po osebnem namenu

sreda, 29. januar – Valerij, škof
maše: ob 8.00 –
ob 15.00 (Emina k.) –  po namenu darovalke
ob 18.30 – + Ana Tratnik, osmina

četrtek, 30. januar – Martina, mučenka
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Malika in Stanko Himmelreich

petek, 31. januar – Janez Bosko, ustanovitelj salezijancev
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Janez Brinovc, ob godu

sobota, 1. februar – bl. Marija Ana Vaillot in Odila Baumgarten, sestri usmiljenki in mučenki
maše: ob 8.00 –  za nove duhovne poklice in zvestobo poklicanih
ob 18.30 – + Jakob in Helena Grošelj ter Jožefa Kamenik

nedelja, 2. februar – JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA; Gnidovčeva nedelja
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + starši Perkovič in Grobin


Spoštovani!

Pogovori o življenju in smrti
bodo spet jutri, v ponedeljek, ob 17. uri v Jožefovi dvorani. Vabljeni! Pričakujeta vas in pogovor vodita ga. Metka Klevišar in ga. Julka Žagar.

Filmski večer z dr. Andrejem Dobleharjem
nam v torek ob 19. uri prinaša dobršni del slovenske kulturne dediščine in pregled niza oddaj tega priznanega in zelo zanimivega avtorja in scenarista. Lepo vabljeni; ne bo vam žal!

Glasbeni spomini g. Danila Pšeničnika
so spet na vrsti, in sicer v petek, 31. januarja, ob 16. uri v Jožefovi dvorani. To pot bo spet na vrsti swing. Lepo povabljeni!

S SVEČNICO
v nedeljo, 2. februarja, po starem koledarju in v ljudskem izročilu sklepamo božični čas. Tudi letos bodo na voljo posebne sveče. Dar zanje (1 evro) je za Vincencijevo konferenco.

Naprošeni za pomoč pri pospravljanju jaslic
in cerkve, kar bomo naredili v soboto, 1. februarja. Začeli bi okrog devete ure. Vsi ste dobrodošli, ker bo kar nekaj za postoriti. Vabljeni!

Gnidovčeva nedelja – 2. februar
Tretjega  februarja 1939 je Bog poklical k sebi božjega služabnika Janeza Frančiška Gnidovca. Obletnico njegove smrti bomo obhajali v nedeljo, 2. februarja, ob njegovem grobu v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani. V molitveni uri z začetkom ob 16.00 se bomo na svetniškega škofa obrnili za priprošnjo, ob 17.00 pa bo slovesno bogoslužje vodil novi stiški opat p. Maksimilijan File. Lepo vabljeni!

Moški zbor Vres s Prevalj
bo z nami prihodnjo nedeljo ob 19. uri v naši cerkvi v okviru cikla »Glasba na hribu«, ko se bomo poslovili od božičnega časa, saj bo koncert tudi še božičen. Gostje večera bodo naši »Fantje z Jožefovega hriba. Lepo vabljeni že sedaj in povabite še druge. Božična pesem v moških glasovih zazveni spet nekoliko drugače. Vstop je prost; dobrodošli prostovoljni prispevki.

Poslovila se je
Ana Tratnik, Celestinova 14, roj. l. 1927. Pokopali smo jo v sredo, 22. januarja, na mestnem pokopališču.

Poslovili sta se tudi
Ana Silva Doberšek s Ceste na grad 62, njen pogreb bo na celjskem pokopališču v torek ob 15. uri in nato s sveto mašo po pogrebu v naši cerkvi; in

Stanislava Umek, tudi s Ceste na grad, 56 a, njeno slovo s sveto mašo pa bo v prostorih Vekinga na Teharski v petek ob 11. uri.

Gospod, daj jim Večni pokoj! – Naj počivajo v miru!

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki s Celestinove ulice in ulic ob njej. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu in letnemu času.

**************
Pojasnilo glede RAZTROSA PEPELA POKOJNIH na pokopališčih

Kon­gregacija za nauk vere je 15. avgusta 2016 objavila navodilo Ad resurgendum cum Christo o pokopu po­kojnih in shranjevanju pepela v primeru kremacije, ki med drugim določa, da »raztros pepela v zrak, zemljo ali vodo« ni dovoljen, z namenom, da se tako izognemo zmotni obliki panteističnega, naturali­stičnega ali nihilističnega pojmovanja življenja, te­lesa in smrti. Prav tako je omenjena kongregacija, na prošnjo, Slovenski škofovski konferenci 20. avgusta 2019 posredovala do­datno pojasnilo, v katerem je izrecno zapisala, da ni dovoljen pogreb z raztrosom niti na pokopališčih, ki imajo posebno mesto za raztros.

V skladu z zah­tevami Kongregacije za nauk vere in ob upoštevanju razmer v Sloveniji so škofje na 114. redni seji SŠK, ki je potekala 7. oktobra 2019 v Novem mestu, po­trdili posodobljene Pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni pokop.

Upoštevajoč navedene do­ločbe škofje določajo, da voditelj pogreba v mrliški vežici, cerkvi oz. na drugem primernem mestu ob žari pokojnika pred samim raztrosom opravi ustrezen del pogrebnega obreda (lahko tudi pogrebno sv. mašo) in ga TAM ZAKLJUČI. VODITELJ POGREBA NE SME PRISOSTVOVATI PRI PRENOSU PEPELA POKOJNIKA NA MESTO RAZTROSA (SPREVODU) IN PRI DEJANJU RAZTROSA.     (Sporočila Slovenskih škofij 2020, št. 1)

Deli.