Nadaljevalna izobraževanja

Ta sklop izobraževanj je zasnovan za tiste, ki so se 15.6. 2018 udeležili seminarja “METODA MONTESSORI ZA STAREJŠE IN OSEBE Z DEMENCO” (Montessori Inspired Lifestyle®: Introduction to Montessori Programming), pod vodstvom dr. Camerona J. Campa, in bi si želeli poglobiti pridobljena znanja. Izobraževanja so pripravljena za delo v manjših skupinah, da se lahko posvetimo individualnim primerom. Vsa izobraževanja iz tega sklopa bodo potekala v Domu sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, Celje.

Prijavnica – Seminar za socialne delavce

Prijavnica – Seminar za zdravstvene delavce, gospodinje in varuhe/-inje

Prijavnica – Seminar za delovne terapevte in fizioterapevte, delovne inštruktorje in animatorje

Prijavnica – Seminar o odzivnem vedenju

Prijavnica – Seminar o načrtovanju v okviru metode montessori za starejše in osebe z demenco

Prijavnica – Delavnica priprave materialov

Prijavnica – Tečaj uporabe tehnike odloženega priklica (Spaced Retrieval) z dr. Cameronom J. Campom

Prijavnica – Usposabljanje inštruktorjev metode montessori za starejše in osebe z demenco

Praktično usposabljanje za osebe, ki niso zaposlene v socialnem varstvu