Principi metode

PRINCIPI METODE MONTESSORI ZA STAREJŠE

IN OSEBE Z DEMENCO

Principi predstavljajo temeljna načela, ki naj bi bila vidna in prepoznana v sleherni aktivnosti, dejavnosti, vlogi, rutini. Principi naj bi vodili načrtovanje, izvedbo in pomagali pri vrednotenju tega kar smo storili. Je hkrati vodilo pri delu in ocenjevalna lestvica.

Gradimo na samostojnosti posameznika na vseh življenjskih področjih.

 1. Posameznika vedno povabimo k sodelovanju.
 2. Aktivnost naj bi posamezniku nekaj pomenila, odsevala njegov smisel.
 3. Ponudimo izbiro.
 4. Govorimo manj in več demonstriramo, upočasnimo.
 5. Gradimo na tem kar posameznik še zmore.
 6. Ponudimo poznane in estetske materiale.
 7. Uporabljamo namige, asociacije in vizualne predloge.
 8. Aktivnost pripravimo tako, da je mogoče stopnjevanje od lažjega k težjemu, od konkretnega k abstraktnemu in obratno.
 9. Razdelimo opravilo/aktivnost na manjše dele.
 10. Materiale pripravimo tako, da napaka ni možna. Ni pravega/napačnega odgovora.
 11. Zahvalimo se za sodelovanje in vprašamo, če bi posameznik želel še kdaj sodelovat.