Kontaktne osebe

– Kristina Podlesnik, univ. dipl. soc. del., tel. 05-907-38-03; e-pošta: kristina.podlesnik@jozef.si

– sr. Francka Saje, dipl. m. s., vodja ZNO, tel. 05-907-38-08; e-pošta: francka.saje@jozef.si

– ambulanta varstva starejših, tel. 05-907-38-09

– Vesna Kolšek Zevnik, obračun oskrbe, tel. 05-907-38-06; e-pošta: vesna.kolsekzevnik@jozef.si

– Irena Švab Kavčič, univ. dipl. ekon., namestnica direktorja in vodja finančno-računovodske in kadrovske službe, tel. 05-907-38-01, e-pošta: irena.svabkavcic@jozef.si

– Oto Ferleš, vodja prehrane, tel. 05-907-38-07

– Jerneja Šajn, vodja pralnice, tel. 05-907-38-13

– Jožef Planinšek, direktor Doma sv. Jožef, tel. 05-907-38-00; e-pošta: joze.planinsek@jozef.si

Deli.