Jezusov krst

leto 23
št. 1
7. januar 2018


razpored svetih maš

nedelja, 7. januar – Jezusov krst
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Ivan Šolinić

ponedeljek, 8. januar – Julijan, mučenec
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Vida Lokovšek
ob 18.30 – + Jožefa Arnšek, osmina

torek, 9. januar – Julijan, mučenec
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – v zahvalo

sreda, 10. januar – Gregor Niški, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 15.00 (Emina k.) – po namenu
ob 18.30 – + Marjan Podpečan in Jožefa Osvaldič

četrtek, 11. januar – Pavlin Oglejski, škof
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Frančiška Romih

petek, 12. januar – Tatjana (Tanja), mučenka
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + prijatelji

sobota, 13. januar – Hilarij (Radovan), škof, cerkveni učitelj
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Boštjan Sorec (ob roj.d.)
– + Maksimilijan Pešec in starši Goričar

nedelja, 14. januar – 2. nedelja med letom –
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Jožko Kolman


Spoštovani!

Župnija Celje-Sv. Jožef v letu 2017
     V župniji je bilo v letu 2017 devet krstov. Trije novokrščeni so bili iz naše župnije, ostali od drugod. Sedem otrok je bilo krščenih do prvega leta starosti, dva pa v predšolski dobi. Sv. birmo je septembra prejelo 9 naših birmancev, 4 odrasli iz katehumenata pa na veliko soboto. Imeli smo 6 porok, od tega tri domače. Povprečna starost ženinov je bila 35 let, nevest pa 33 let. Pokopali smo 55 pokojnih; 25 moških v povprečni starosti 77 let in 30 žensk v povprečni starosti 86 let. Najstarejša pokojna je doživela 102 leti, najmlajši pa 46. Šestindvajset pokojnih je bilo iz naše župnije, ostali od drugod. Večina teh je zadnje mesece ali leta preživelo v Domu sv.Jožefa.

* * * * * * *
     Za prve kristjane je bil krst tako presunljiv do­godek, da jim je spomin nanj nenehno stavil pred oči izvor njihovega bivanja. Nam, ki smo bili krščeni kot otroci, lahko sodelovanje pri krstnem slavju pomaga, da se zavemo, da so bili vsi tisti obredi izvršeni tudi nad nami. Tedaj lahko raz­mišljamo o teh obredih in pomislimo, kaj pomeni za nas, da smo bili maziljeni kot duhovniki, preroki in kralji, da smo bili krščeni v vodi in v Svetem Duhu, in dejstvo, da so bili odprti naši čuti. Lahko zaslutimo, kdo v resnici smo, kakšna je skrivnost našega življenja in kakšna je skrivnost Jezusa Kristusa, v katerega smo bili vraščeni s krstom.                       (Anselm Grün, Krst – slavje življenja)

S praznikom Jezusovega krsta
se končuje božična doba in se pričenja prvi del bogoslužnega časa med letom. Jaslice v cerkvi seveda še ostanejo do svečnice, zato bomo do takrat tudi zapeli še kakšno kitico božičnih pesmi.

Pogovori o življenju in smrti bodo spet jutri, v ponedeljek, ob 17. uri v Jožefovi dvorani, kjer vas pričakujeta z vašimi izkušnjami zdravnici; ga. Metka Klevišar in ga. Julka Žagar.

Tečaj priprave na krst za starše in botre, ki nameravate v bližnji prihodnosti krstiti svojega otroka in tečaja še nimate, bo v torek od 16. do 19. ure v Jožefovi dvorani našega Doma.

Islam in Evropa
je sklop predavanj prof. Draga Ocvirka, ki poteka v našem Domu. V torek 9. januarja ob 19. uri je na vrsti še tretje z naslovom »Sprejemanje in zavračanje moderne države«. Lepo vabljeni k zelo zanimivim razmišljanjem enega najbolj kompetentnih poznavalcev tega področja pri nas.

Sanje, njihov pomen in interpretacija
je naslov predavanja nevropsihologa in psihoanalitika dr. Jožeta Magdiča, ki ga pripravljamo v četrtek, 11. januarja, ob 19. uri v sklopu praznovanja jubileja revije Prijatelj. Lepo vabljeni, saj je tema zagotovo zanimiva in predavatelj priznan.

Moč nemoči
je sklop razmišljanj in delavnic za delo s hudo bolnimi in umirajočimi. V petek, 12. januarja, je na vrsti praktični seminar z naslovom »Odpuščanje – občutki krivde in druge stiske ob soočenju s smrtjo«, ki ga pripravlja mag. Mateja Lopuh, zdravnica. Začetek ob 9.30 in sklep ob 13.00.

Tečaj za zaročence
bo spet v petek, 12., in soboto, 13. januarja. Začetek ob 19. uri in nadaljevanje v soboto ob pol devetih dopoldne.

Delavnica »Izdelava mozaikov iz keramičnih ploščič«
bo v soboto 13. januarja od 9. do 11. ure in nadaljevanje čez štirinajst dni ob isti uri.  Voditeljici delavnice sta Katarina Kurnik in Lidija Vrečko, lepo vabljeni.

Seja Župnijskega pastoralnega sveta
bo v ponedeljek, 15. januarja, po večerni maši. Že sedaj si člani zabeležite ta datum, da se bomo lahko dobili v čim bolj popolnem številu.

Koledniki
so v soboto, 6. januarja, v štirih skupinah po hišah voščili ob novem letu in prazniku Svetih treh kraljev ter zbirali darove za pomoč v deželah, kjer delujejo slovenski misijonarji; letos za Madagaskar, Ugando, Zambijo, Albanijo in Ukrajino. Nabrali so podobno kot v preteklih letih (za približno 6 nedeljskih nabirk). Vsem – v imenu misijonarjev in otrok v misijonih – hvala za prijazen sprejem kolednikov in vaš dar, kolednikom pa čestitke za pogum in za vztrajnost! Ker vseh hiš koledniki niso mogli obiskati, marsikoga pa tudi ni bilo doma, svoje darove za otroke v misijonih lahko oddaste tudi po prazniku v zakristiji ali na recepciji našega Doma, danes pa tudi v poseben nabiralnik na mizici zadaj; vzemite tudi nalepko in poročilo o lanski Trikraljevski akciji.
20 + G + M+ B + 18

Blagoslov domov
Duhovnik je že prišel blagoslovit večino domov, kjer ste v preteklih letih izrazili željo za to. Seveda pa ob prvem – nenapovedanem – obisku nekaterih ni bilo doma. Nič ne de, saj je do svečnice še kar nekaj časa. Morda nam kar sami sporočite, kdaj bi bil primeren čas za obisk. Tudi iz tistih hiš, kjer doslej niste imeli te lepe krščanske navade, da povabite duhovnika na obisk za blagoslov, lahko to še storite.

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki iz Starih Selc in dela Popovičeve ulice. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno letnemu in liturgičnemu času!

Deli.