Gospodovo razglašenje (SVETI TRIJE KRALJI)

leto 24
št. 1
6. januar 2019


razpored svetih maš

nedelja, 6. januarGospodovo razglašenje (SVETI TRIJE KRALJI)
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Jože Domjan

ponedeljek, 7. januar – bl. Lindalva Justo de Oliveira, mučenka
maše: ob 8.00 – p. n. Gračnar, greg.
ob 18.30 – za zdravje prijateljev

torek, 8. januar – Julijan, mučenec
maše: ob 8.00 – + Karol Gornik – p. n. Gračnar, greg.
ob 18.30 – + Vida Lokovšek

sreda, 9. januar – Julijan, mučenec
maše: ob 8.00 – p. n. Gračnar, greg.
ob 17.30 – molitev v čast sv. Jožefu in ponovitev božičnice
ob 18.30 – Franc Rajter, 30.dan

četrtek, 10. januar – Gregor Niški, škof
maše: ob 8.00 – p. n. Gračnar, greg.
ob 18.30 – + Jože in Alenka Zakonjšek ter sorodniki

petek, 11. januar – Pavlin Oglejski, škof
maše: ob 8.00 – p. n. Gračnar, greg.
ob 18.30 – po namenu prijateljev

sobota, 12. januar – Tatjana (Tanja), mučenka
maše: ob 8.00  – + Franc Rajter (iz Doma) – p. n. Gračnar, greg.
ob 18.30 – + Janez Krt

nedelja,13. januar– JEZUSOV KRST
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve – p. n. Gračnar, greg.
ob 10.00 – + Ivan Šolinić, obl.


Spoštovani!

Župnija Celje-Sv. Jožef v letu 2018
V župniji je bilo v letu 2018 sedemnajst krstov. Šest novokrščenih je bilo iz naše župnije, ostali od drugod, krščeni pri nas s soglasjem njihovih župnikov. Trinajst otrok je bilo krščenih v prvem letu, trije v drugem letu življenja, krščena pa je bila tudi ena odrasla. Sv. birmo je septembra prejelo pet naših birmancev, štirje odrasli iz katehumenata pa na veliko soboto. Imeli smo devet porok, od tega štiri domače. Povprečna starost ženinov je bila 34 let, nevest pa 32 let.
Pokopali smo dvaintrideset pokojnih; dvajset moških v povprečni starosti  80 let in dvanajst žensk v povprečni starosti 85 let. Najstarejša pokojna je doživela 95 let, najmlajši pokojni pa 47. Enajst pokojnih je bilo iz naše župnije, ostali od drugod. Večina teh je zadnje mesece ali leta preživelo v Domu sv.Jožefa.

Svetetri kralje
ali praznik Gospodovega razglašenja praznujemo danes, 6. januarja. Z njim združujemo tudi misijonski dan otrok. Med mašo otroci k jaslicam prinesete svoje darove, ki ste jih zbirali v adventni akciji (odpovedi). Vsakdo od nas je lahko kralj – v dobroti.

Tečaj priprave na krst
za starše in botre, ki boste krstili svojega otroka, pa tečaja še nimate, bo v torek od 16. do 19. ure v Jožefovi dvorani.

‘Celje skozi čas’
je sklop predavanj naše krajevne zgodovine. Čaka nas še tretje razmišljanje na temo »Iz vojne v novo državo«.Pripravlja nam ga prof. Stane Rozman, direktor Pokrajinskega muzeja Celje, in sicer v torek zvečer ob 19. uri. Lepo vabljeni in opozorite na večer še druge!

Prva sreda s ponovitvijo božičnice
je pred nami v tem tednu. Zares lepo vabljeni vsi, stanovalci, župljani, obiskovalci naše cerkve kot zaposleni Doma sv. Jožef, da se združimo ob pol šestih v sredo zvečer v naši cerkvi, kjer nam bodo vsi naši pevci kar štirih zborov ponovili božičnico, nato pa bomo skupaj slovesno obhajali še sveto mašo.  Letošnja božičnica je spet nekaj posebnega in vas bo zagotovo nagovorila, zato le pridite. To bo tudi priznanje vsem, ki se pri njej trudijo.

Prof. dr. Drago Ocvirk
nam bo še tretjič spregovoril, to pot na temo »Krščanstvo od razsvetljenstva do danes«, in sicer v četrtek ob 19. uri (po večerni maši). Lepo vabljeni! Čaka nas še zadnji del našega sprehoda skozi zgodovino krščanstva.

Tečaj za zaročence
bo v petek, z začetkom ob 19. uri, in z nadaljevanjem v soboto dopoldne od 8.30 naprej. Lepo vabljeni vsi, ki imate pred seboj poroko.

Preživimo dan s Cvetano Priol
je spet lepa priložnost, da se seznanimo z izredno  zanimivim in svetim likom ženske naše pol pretekle zgodovine, ki je na poti svetosti. V soboto od 9.30 pa tja do 13.00 nam jo bo približal mag. Jure Levart, ravnatelj duhovno prosvetne dejavnosti v Domu sv. Jožef. Lepo vabljeni!

»Glasba na hribu« z ansamblom Glasbene šole Kranj
nas čaka prihodnjo nedeljo, 13. januarja, ob 19. uri v naši cerkvi z božično novoletnim koncertom »Tuba – evfonij«. Ko se je malo poleglo navdušenja nad Prifarci, nam bo nov glasbeni večer zagotovo spet poživitev, lepo vabljeni in povabite še druge, toliko lepega se zgodi pri nas in prav je, da doseže čim širši krog, tudi pri tem smo lahko sodelavci.

Seja Župnijskega pastoralnega sveta
bo v ponedeljek,14. januarja,po večerni maši. Že sedaj si člani zabeležite ta datum, da se bomo lahko dobili v čim bolj popolnem številu.

Koledniki
so v soboto, 5. januarja, v dveh skupinah po hišah voščili ob novem letu in prazniku Svetih treh kraljev ter zbirali darove za pomoč v deželah, kjer delujejo slovenski misijonarji. Vsem – v imenu misijonarjev in Misijonskega središča Slovenije – hvala za prijazen sprejem in vaš dar, kolednikom pa čestitke za pogum in vztrajnost! Ker vseh hiš niso mogli obiskati, marsikoga pa tudi ni bilo doma, svoje darove za otroke v misijonih lahko oddaste tudi po prazniku v zakristiji ali na recepciji našega Doma, danes pa tudi v poseben nabiralnik na mizici zadaj; vzemite tudi nalepko in poročilo o lanski Trikraljevski akciji.

Blagoslov domov
Duhovnik je že prišel blagoslovit večino domov, kjer ste v preteklih letih izrazili željo za to. Seveda pa ob prvem – nenapovedanem – obisku marsikoga ni bilo doma. Nič ne de, saj je do svečnice še kar nekaj časa. Morda nam kar sami sporočite, kdaj bi bil primeren čas za obisk. Tudi iz tistih hiš, kjer doslej niste imeli te lepe krščanske navade, da povabite duhovnika na obisk za blagoslov, lahko to še storite.

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki iz Dolarjeve in Bohoričeve ulice ter Ceste na Grad. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno liturgičnemu času in letnemu času.

 

Deli.