Enajsta božja zapoved

Deset božjih zapovedi bo zanesljivo ostalo temelj, ki je nujno potreben za naše skupno življenje. Ob njih pa v razmišljanju ljudi nastajajo še mnoge dopolnitve, ki so tudi zanimive in bi jih bilo treba vzeti resno.

Tako vprašanje je, zakaj je Mojzes tabli z zapovedmi razbil. Preprosto zato, da ljudje ne bodo samo pogledali na tablo in vedeli, kaj storiti, ampak bodo morali vedno znova pobirati koščke in jih sestavljati. Tako bodo morali v življenju tehtati, kaj Bog v tistem trenutku pričakuje od njih.

Zanimiva je tudi misel o enajsti božji zapovedi. Mojzes na tablah ni imel več prostora, da bi jo zapisal. Takšno, nezapisano, so ljudje v veliki večini pozabili. Zdaj povzroča prav nespoštovanje enajste zapovedi veliko težav.

Enajsta božja zapoved naj bi se glasila: Brigaj se zase! Najprej pometi pred svojim pragom, najprej uredi svoje zadeve in se ne vtikaj v življenje drugih tam, kjer to ni potrebno.

Odkar mi je znanec pripovedoval o tej enajsti božji zapovedi, jo zelo rada omenjam v pogovorih z z najrazličnejšimi ljudmi. Odziv pa je skoraj pri vseh enak: kar oživijo in se strinjajo, da bi bilo treba to zapoved dodatno zapisati in o njej še in še govoriti, da bi jo ljudje nazadnje vsaj delno sprejeli za svojo. Morda bi ta zapoved pomagala, da bi marsikdo laže živel, kot živi sedaj.

Kaj pa, če jo je Mojzes zapisal, a nam ne uspeva zbrati koščkov razbite table s to zapovedjo, ker je najtežja? Tako bi lahko sklepali iz dejstva, da toliko ljudi trpi, ker se drugi vmešavajo v njihovo življenje. Namesto da bi se človek ukvarjal s seboj in kaj spremenil, se ukvarja z drugimi in mu tako pri sebi ni treba nič spreminjati. Samo sodi, kot da ima od Boga dano oblast in kot da točno ve, kaj se dogaja v drugem človeku.

Začenjam verjeti, da je Bog Mojzesu dal tudi enajsto božjo zapoved.

Deli.