Drug drugemu lahko damo le to, kar imamo sami (3. del)

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje za medicinske sestre in negovalno osebje

Izboljševati kakovost življenja bolnikov, ki se soočajo z boleznijo, bolečino, umiranjem in trpljenjem, ter njihovim družinam, je posebno področje strokovnega dela medicinskih sester in negovalnega osebja. Potreba po etiki in sočutju narašča, tako kot se razvija svet okoli nas, hkrati pa je to priložnost, da svoje znanje, sočutje in človeški odnos vpletamo v zadnje niti življenja umirajočega bolnika in njegovih najbližjih. Biti ob hudo bolnih in umirajočih ter njihovih svojcih tako ne zahteva samo poguma, izostrenega čuta ter sposobnosti vživljanja, ampak tudi zmožnost spoprijemanja z mislijo na lastno umiranje. In ker si s pogovori o izkušnjah in občutkih pri delu s hudo bolnimi in umirajočimi bolniki ter njihovimi svojci nabiramo dodatno znanje, bodo to tudi teme naših izobraževanj.

Število prijav je omejeno na štirideset udeležencev. Prijava je možna le na celoten sklop izobraževanj. Prispevek za celotno izobraževanje je 45€ (z vključenim DDV).
Prosimo za prijave do 27. marca.


Poslanstvo medicinske sestre in negovalnega osebja v paliativni oskrbi
petek, 29. marca 2019, od 9.00-13.00
Voditeljica: s. Emanuela Žerdin


Odnos medicinske sestre in negovalnega osebja do hudo bolnih in umirajočih
petek, 5. aprila 2019, od 9.00-13.00
Voditeljica: viš. pred. Marjana Bernot, dipl. m. s., univ. dipl. org.


Stiske medicinske sestre in negovalnega osebja pri zdravstveni negi hudo bolnih in umirajočih
petek, 12. aprila 2019, od 9.00-13.00
Voditeljica: Nada Wolf, upokojena višja med. sestra

 

Deli.