Prosta delovna mesta

Objava prostih del

Dom sv. Jožef opravlja svoje poslanstvo po zgledu ustanovitelja lazaristov sv. Vincencija Pavelskega in v skladu z ustanovitvenim aktom v okviru treh notranjih enot: duhovno prosvetnem centru, orglarski šoli in varstvu starejših. Čeprav nismo naklonjeni kadrovskim menjavam in si prizadevamo za oblikovanje skupnosti ustanoviteljev, zaposlenih in uporabnikov storitev, se občasno pojavi potreba po dopolnitvah ali zamenjavah. Od vseh sodelavcev pričakujemo, da bomo spoštovali vrednote, ki so značilne za naš Dom.


1.) Dom sv. Jožef je eden od partnerjev projekta: »Vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji 2018 – 2020«.  V okviru projekta bomo za določen čas, do 30. 6. 2020, zaposlili:

  1. na delovno mesto »fizioterapevt« eno osebo, ki izpolnjujeta naslednje pogoje:
  • ustrezna izobrazba: fizioterapevt ali delovni terapevt,
  • vozniški izpit,
  • znanje slovenskega jezika.

Rok za prijavo: 16. 12. 2019

ter

2.) Zaradi povečanega obsega del bomo za določen čas zaposlili:

  1. na delovno mesto »strežnica« eno osebo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
  • ustrezna izobrazba,
  • vozniški izpit,
  • znanje slovenskega jezika.
  • Zaželena NPK socialna oskrbovalka.

Za opravljanje del na razpisanem delovnem mestu so zahtevane posebne lastnosti: komunikativnost, natančnost in zanesljivost, ročne spretnosti, prijaznost, čustvena stabilnost, sposobnost dela v skupini.

Rok za prijavo: 16. 12. 2019

Prijave lahko pošljete na naslov: Dom sv. Jožef, Plečnikova 29, 3000 Celje ali po elektronski pošti na naslov: info@jozef.si.


V našem zavodu omogočamo tudi opravljanje pripravništva in k sodelovanju vabimo bolničarje negovalce – pripravnike,  zdravstvene tehnike – pripravnike in delovne terapevte – pripravnike.

Prijave lahko pošljete na naslov: Dom sv. Jožef, Plečnikova 29, 3000 Celje ali po elektronski pošti na naslov: info@jozef.si.

Za opravljanje del na razpisanih delovnih mestih so posebne zahteve: komunikativnost, natančnost in zanesljivost, ročne spretnosti, prijaznost, čustvena stabilnost, sposobnost dela v skupini. Prednost pri izbiri bodo imele kandidatke in kandidati, ki imajo znanja s področja gerontologije, geriatrije in empatičen odnos do starejših.

DSC_1469_urejena_2