Iz narodove, zgodovinske in cerkvene dediščine: Celje skozi čas

Predavanje iz sklopa 

Celje skozi čas

Po zelo odmevnih razmišljenih o antičnem, srednjeveškem in novodobnem Celju v preteklem letu, smo se odločili za nadaljevanje z željo, da razmišljanja o naši, celjski zgodovini, postanejo stalnica naših izobraževanj. Nadaljujemo z nekaterimi zelo pomembnimi, a morda manj znanimi vsebinami.

1.  Predavanje: Celjsko gimnazijsko vprašanje, ena od prelomnic staroavstrijske parlamentarne zgodovine

Predavatelj: dr. Andrej Rahten, profesor zgodovine in diplomat

torek, 20. novembra 2018 ob 19.00


2.  Predavanje: Celjske nacionalne razprtije na prelomu stoletja

Predavatelj: dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Slovenije

torek, 11. decembra 2018 ob 19.00


3.  Predavanje: Iz vojne v novo državo

Predavatelj: Stane Rozman, direktor Pokrajinskega muzeja Celje

torek, 8. januarja 2019 ob 19.00

Deli.