2. nedelja med letom

leto 23
št. 2
14. januar 2018


razpored svetih maš

nedelja, 14. januar – 2. nedelja med letom –
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Jožko Kolman

ponedeljek, 15. januar – Absalom, škof
maše: ob 8.00 – + Anton Valant
ob 18.30 – + Cecilija Pecha (iz Doma)

torek, 16. januar – Marcel, papež
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Marko, Franc, Anica in Johan

sreda, 17. januar – Anton (Zvonko), puščavnik
maše: ob 8.00 – + Stanko in Katarina Zupanc, obl.
ob 15.00 (Emina k.) – po namenu
ob 18.30 – po namenu darovalke

četrtek, 18. januar – začetek mol.osmine za edinost
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Neža Krivec

petek, 19. januar – mol.osmina za edinost
maše: ob 8.00 – po namenu
ob 18.30 – + Marija Bukovec (ob godu)

sobota, 20. januar – Boštjan, mučenec – mol.osmina za edinost
maše: ob 8.00 – + Stane Hren
ob 18.30 – + Vika Colnar, 1. obl.

nedelja, 21. januar – 3. nedelja med letom – mol. osmina za edinost
maše: ob 8.00 – za žive in + župljane ter obiskovalce naše cerkve
ob 10.00 – + Marija in Franc Pevec ter Antonija Kač


Spoštovani!

Teden molitve za edinost kristjanov

     Za letošnjo glavno temo so kristjani otočja Karibov v Srednji Ameriki izbrali pesem, ki jo Sveto pismo pripisuje Mojzesu in njegovi sestri Mirjam (2 Mz 15,1-21). Iz nje je vzeto geslo: »Tvoja desnica, Gospod, je mogočna«. Pesem opeva osvoboditev in zmago nad zatiranjem, ki ga je judovsko ljudstvo dolga stoletja trpelo v Egiptu. Kristjane Karibskega otočja je posebej nagovorila, ker je tudi njihova zgodovina zaznamovana s ponižujočim suženjstvom. Največ tamkajšnjih prebivalcev je nekdanjih afriških sužnjev, ki so jih tja pripeljali evropski kolonizatorji. Kolonialni sistemi so izvajali trgovino z ljudmi in prisilno delo in jih oropali njihovih neodtujljivih pravic. Današnji izzivi – na Karibih in vsepovsod po svetu – vnovič ogrožajo svobodo in dostojanstvo človeka, predvsem osebni grehi in grešne družbene strukture. Revščina, nasilje, krivice, odvisnost od mamil in pornografije ter trpljenje, žalost in strah, ki iz tega izhajajo – vse te izkušnje pohabljajo človekovo dostojanstvo. Tudi Slovenija – skupaj z drugimi narodi Srednje in Vzhodne Evrope – je pred četrt stoletja doživela osvoboditev od ideološkega nasilja komunizma. Tudi tu je bila na delu »mogočna Božja desnica«. Zato se bomo v dneh od 18. do 25. januarja pridružili hvalnici Bogu, ki osvobaja, in prosili, da vodi kristjane naproti edinosti »v resnici in ljubezni«.

»Ne pustim te čakati«
je naslov Mohorskega večera, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Celjsko Mohorjevo v torek, 16. januarja, ob 19. uri v Jožefovi dvorani našega Doma.  Gosta večera bosta alpinistični par, ki je prvi osvojil vseh štirinajst osemtisočakov, Nives Meroi in Roman Benet, ki bosta predstavila tudi dve njuni knjigi, prvo z istim naslovom, kot je naslov večera, in Sinaj.  Lepo vabljeni, zagotovo bo to izredno zanimiv večer.

Filmski večer »Pričevalci«
z Jožetom Možino pa je v četrtek, 18. januarja, ob 19. uri v Kardinalovi dvorani. Ogledali si bomo film in pričevanje gospoda Korošca, ki je skupaj z gospodom Janezom Zdešarjem, našim nekdanjim stanovalcem, pobegnil iz Teharskega taborišča smrti. Seveda bo del večera tudi pogovor z urednikom in novinarjem Jožetom Možino. Lepo vabljeni!

Molitvena osmina za edinost kristjanov
je v tednu pred praznikom spreobrnjenja sv. Pavla (18.-25. januarja). Vsak dan pri sv. maši prisluhnemo nagovoru in izrečemo posebne prošnje. V celjski dekaniji je začetek osmine v četrtek, 18. januarja, ob 18 h v cerkvi Svetega Duha. Sv. mašo daruje g. Marjan Jezernik, celjski opat in generalni vikar naše škofije. V naši cerkvi je ekumenska slovesnost v torek, 23. januarja, na dan celodnevnega češčenja. Sklep molitvene osmine za našo dekanijo in vso škofijo bo prihodnji četrtek ob 18 h v stolnici. Geslo letošnje molitvene osmine je: »Tvoja desnica, Gospod je mogočna« (Prim 2 Mz 15,6).

Blagoslov domov
Duhovnik je že prišel blagoslovit večino domov, kjer ste v preteklih letih izrazili željo za to. Tudi iz tistih hiš oz. stanovanj, kjer doslej niste imeli te lepe krščanske navade, da povabite duhovnika na obisk za blagoslov, lahko to še storite (do svečnice).

Pratika za leto 2018
je še na voljo (5,50 evra). Vabljeni, da si vzamete tudi kaj preostalega od verskega tiska, kar je na voljo na mizicah, in seveda vabljeni k naročilom – Družine, Ognjišča, Misijonskih obzorij, Prijatelja in Mohorjevih knjig.

Čiščenje in krašenje cerkve
imate ta teden na skrbi verniki iz Starih Selc in dela Popovičeve ulice. Bog povrni vsem, ki se potrudite, da je cerkev vedno čista in okrašena primerno letnemu in liturgičnemu času!

* * * * *

Pobudo za obhajanje Tedna molitve za edinost kristjanov je pred 110 leti (1908) dal Božji služabnik p. Paul Wattson, anglikanski redovnik iz Marylanda (ZDA). Kot anglikanec je ustanovil redovno družbo, ki si je zadala nalogo, da dela za edinost kristjanov. Ker je hotel najprej zbližati anglikance in katoličane, je leta 1909 prestopil v Katoliško Cerkev. Isto leto je v katolištvo prestopila tudi celotna redovna družba. Naslednje leto je bil Wattson posvečen v duhovnika. Od leta 2015 teče postopek za razglasitev za blaženega. Od leta 2015 teče postopek za razglasitev za blaženega.

Na severni polobli obhajamo teden molitve od 18. do 25. januarja. P. Wattson je izbral teden med praznikoma sv. Petra in sv. Pavla. Po rimskem koledarju so namreč v tistem času 18. januarja praznovali Sedež apostola Petra, 25. januarja pa je praznik Spreobrnitve apostola Pavla. Na južni polobli obhajajo teden molitve v bližini binkoštnega praznika, ki je prav tako pomenljiv simbolični dan za edinost Cerkve. Gradivo za teden molitve že dolga leta skupaj pripravljata Papeški svet za edinost in komisija Vera in cerkvena ureditev (Faith and Order) pri Svetovnem (Ekumenskem) svetu Cerkva. Namenjeno je za obhajanje tedna molitve kot tudi za ekumenska srečanja čez leto. Pri njih naj bi izražali tisto stopnjo občestva, ki je že dosežena in molili za polno edinost, ki jo hoče Kristus.

Božja previdnost je hotela, da ima na poti k edinosti osrednje mesto molitev. To pomeni, da edinost ne more biti preprosto sad človeškega delovanja. Ni uresničljiva prek naših prizadevanj, ne moremo je »izdelati«, niti ne moremo odločati o njeni obliki in času, ko bo uresničena, ampak si jo moramo pustiti podariti. Predvsem moramo pri edinosti dati prostor delovanju Svetega Duha in mu zaupati. Edinost je predvsem Božji dar. Ni ekumenizma, ki ne bi imel korenin v molitvi. Molitev je srce celotne ekumenske poti in mora ostati v središču. Tako je zapisal papež Benedikt XVI.

Deli.